BASARABIA LITERARĂ : LA MULŢI ANI, ROMÂNI! LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

romania-la-multi-ani

La 1 decembrie 2013 se împlinesc 95 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România – evenimentul epocal, care a marcat pentru totdeauna istoria civilizaţiei româneşti. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Crişanei şi Maramureşului , adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România …
La marea adunare organizată în cetatea istorică a neamului nostru de la Alba Iulia, marele sfat al ardelenilor a hotărât unirea definitivă cu fraţii de peste Carpaţi, cu basarabenii şi cu bucovinenii, proclamând libertatea naţională pentru naţionalităţile existente, libertatea confesiunilor, înfăptuirea unui regim democratic, a unei reforme agrare radicale şi libertatea cuvântului şi a omagiat pe bravii români care şi-au vărsat sângele pentru idealul naţional. S-a cerut Congresului de Pace de la Paris să înfăptuiască comunitatea naţiunilor libere, să fie asigurată armonia între cei mari şi cei mici, care să se bazeze pe dreptate şi libertate.

Atestarea hotărârii acestei uniri s-a făcut prin decretul regal din 1 Decembrie 1918, care a fost investit cu putere de lege de către Parlamentul României Mari la data de 29 ianuarie 1919. Acest act a avut la temelie raportul întocmit de către primul ministru Ion I.C. Bratianu, adresat suveranului, în care se preciza: “de veacuri neamul românesc a acţionat pentru unitate naţională, iar cu mari suferinţe cu aportul armatei, România s-a înscris printre învingătorii lumii. Basarabia şi Bucovina s-au unit cu patria mamă, iar peste Carpaţi, românii ardeleni au aşteptat ceasul întregirii neamului, îndată ce şi-au putut spune gândul, au proclamat unirea lor necondiţionată şi de a pururea cu regatul Romaniei”.

Unirea aceasta izvorăşte din puterea de viaţă. a neamului românesc, din vitejia soldaţilor noştri şi din voinţa hotărâtă a românilor de pretutindeni. Ea se întemeiază pe fiinţa însăşi a neamului românesc care de aproape două mii de ani, în mijlocul vitregiilor vremii, a ştiut să-şi păstreze neatins caracterul de conştiinţă naţională.

Unirea provinciilor istorice româneşti s-a datorat voinţei naţionale, intelectualităţii şi liderilor politici. Pentru înfăptuirea ei au acţionat în Basarabia: Vasile Stroescu, Daniel Ungureanu, Pantelimon Halippa, Ion Inculeţ, în Bucovina: Iancu Flandor, Sextl Pescariu, Doru Popovici, în Transilvania: Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Iosif Iumanca şi Gheorghe Pop de Baseşti, laolaltă o generaţie reprezentativă de unionişti care au văzut înfăptuit şi realizat idealul pentru ce au luptat o viaţă – înfăptuirea României Mari.

La 1 decembrie nu sărbătorim doar unirea Transilvaniei cu România, această memorabilă zi reprezintă clipa finală a înfăptuirii marelui ideal naţional al tuturor românilor, se aniversează deopotrivă revenirea în graniţele istorice a românilor din Basarabia şi Bucovina, împreună cu rememorarea primei etape unificatoare prin care Muntenia şi Moldova au dat naştere statului român la 24 ianuarie 1859. Este ziua când fiecare suflare românească trebuie să-şi manifeste recunoştinţa faţă de toţi eroii care au contribuit la naşterea României Întregite
Înflorirea României Mari a fost întreruptă brutal în anul tragic 1940 când, ignorându-se voinţa liber exprimată a tuturor românilor şi recunoaşterea internaţională a unirii, Statul Român a fost supus unor răşluiri teritoriale arbitrare cu urmările cunoscute. De aceea, sărbătorirea zilei de 1 decembrie, clipa desăvârşirii Marii Uniri ca Zi Naţională a României, este incompletă purtând mereu un suspin pentru teritoriile româneşti răpite iar pentru acestea un indiciu clar că nu sunt abandonate din proiectele ţării-mamă. De aceea, sărbătoarea Unirii păstrează o vie speranţă de viitor iar acest sfânt deziderat nu ne-a rămas în grijă doar pentru a-l perpetua şi transmite altor generaţii, ci să depunem eforturi – pe măsura fiecăruia – astfel încât bucuria şi spiritul României Întregite să reînvie odată şi pentru totdeauna.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!