200 DE ANI DE OCUPAŢIE AI BISERICII ORTODOXE RUSE. 200 DE ANI NECANONICI AI EPARHIEI DE CHIŞINĂU

chril-0chiril-1

Vizita Patriarhul Rusiei, Kiril, a scos în stradă oamenii. Înarmaţi cu pancarte şi steaguri tricolore, protestatarii au aşteptat faţa bisericească la ieşirea din aeroport. Manifestaţia a fost organizată de către reprezentanţii Consiliului Unirii şi Acţiunea 2012. Oamenii au stat în faţa aeroportului şi au scandat lozinci împotriva Patriarhului rus. Or, manifestanţii susţin că scopul protestului este pentru a „aminti ruşilor că Basasabia este pământ românesc” şi că Rusia nu are dreptul să-şi impună regulile în Republica Moldova.

La ieşirea din aeroport, Patriarhul Kiril a fost huiduit de patrioţii români din Basarabia care nu sunt de acord cu vizita pe care o întreprinde Întâistătătorul Bisericii ruse în Republica Moldova:

BASARABIA LITERARĂ : De ce protestaţi?

– „Protestăm contra venirii Patriarhului Kiril, un personaj cu un trecut KGB-ist. Ştim bine cu ce s-a ocupat această instituţie, a subminat libertatea de exprimare, toate valorile general-umane.”

– Am venit să-l încurajez pe Patriarhul Kiril să se pocăiască în faţa enoriaşilor din Basarabia asupra trecutului său KGB-ist, în serviciul securităţii imperiale ruseşti.”

– „Noi nu suntem contra ruşilor. Noi suntem contra conducerii lor, că se vâră la noi.”

– „ El vine cu un mesaj, de pildă, că la noi aici există două mitropolii, îşi apără mitropolia rusă. De aici se duc mulţi bănişori în partea ceea.”

– „Protestez, să nu vină popa acesta din fundul Rusiei! Ei vor să toromăcească moldovenii, ca să se plece la icoanele ruşilor.”

– „Protestez că au venit să ne ţină în genunchi! E de ajuns! N-ai venit ca creştini, au venit ca ocupanţi, să ne ţină mai departe aplecaţi.”

– „Noi protestăm şi împotriva guvernului pentru că s-a implicat financiar în susţinerea unui personaj sinistru. Comemorează, de fapt, din fonduri publice, 200 de ani de ocupaţie rusească.”

– „Ofiţer KGB în sutană! Jos acest personaj obscur, malefic!”

BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ ŞI-A EXTINS JURISDICŢIA SA ASUPRA BASARABIEI CONTRAR CANOANELOR BISERICEŞTI

Doctorul în Teologie ortodoxă Romeo Cemîrtan susţine că Patriarhia românilor din Basarabia e la Bucureşti, nu la Moscova, acest lucru fiind stipulat în canoane, care condamnă extinderea şi menţinerea unei biserici naţionale asupra altei etnii.

Vă propunem în continuare opinia lui Romeo Cemîrtan, doctor în Teologie Ortodoxă: “Canoanele nu admit cuceriri canonice, ca urmare a unor cuceriri teritoriale Încă din primele veacuri ale creştinismului, bisericile ortodoxe de pretutindeni se organizau în biserici naţionale, după criterii etnice, conform canonului 34 apostolic, care prevede ca episcopii fiecărui neam să aibă Întâistătător (cap spiritual) din neamul lor. Acest principiu canonic fundamental în conducerea Bisericii Ortodoxe s-a perpetuat de-a lungul istoriei şi este valabil şi astăzi în toate bisericile autocefale, care nu fac abstracţie de realitatea istorică a unui popor sau neam. Însăşi titulatura oficială a Bisericii Ortodoxe autocefale conţine numele etniei sau neamului pe care îl slujeşte, ca de exemplu: Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Rusă. Or, moldovenii din Republica Moldova sunt români şi vorbesc limba română, chiar dacă un grai mai arhaic al ei, dar română, şi nu „moldovenească“, iar Patriarhul românilor e la Bucureşti şi toţi românii trebuie să asculte de el, chiar dacă, din punctul de vedere politic, aceasta nu le place unora. Biserica Ortodoxă Rusă şi-a extins jurisdicţia sa asupra Basarabiei contrar canoanelor bisericeşti, când teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost alipit forţat în 1812 la Rusia Ţaristă şi în 1940 la URSS, fără ca populaţia Basarabiei să fie consultată în această privinţă. Biserică Rusă a profitat de această ocupaţie politică şi şi-a extins jurisdicţia sa asupra noului teritoriu anexat. Astfel, au fost încălcate: canonul 34 apostolic; canonul 8 al Sinodului III Ecumenic, care obligă ca „niciun episcop să nu cuprindă altă eparhie, care nu a fost mai de mult şi dintru început sub mâna lui sau a celor dinaintea lui. Iar dacă cineva a cuprins o eparhie străină şi în chip silnic a pus-o sub stăpânirea lui, pe aceasta să o dea înapoi“; şi canoanele 13, 21 şi 22 ale Sinodului de la Catargina, precum şi canonul 2 al Sinodului II Ecumenic, care interzic „episcopului unei anumite eparhii să-şi întindă puterea asupra altei eparhii“. Biserica Ortodoxă Rusă este vinovată de încălcarea canoanelor menţionate mai sus, care condamnă extinderea şi menţinerea unei biserici naţionale asupra altei etnii, în cazul nostru, jurisdicţia Bisericii Ruse asupra românilor ortodocşi din Republica Moldova. De aceea, pretenţiile Patriarhiei Moscovei de a avea jurisdicţie asupra românilor din Basarabia, care au propria lor Patriarhie, sunt necanonice şi nedrepte. Trebuie să fie clar, canoanele nu admit cuceriri canonice, ca urmare a unor cuceriri teritoriale! Aşadar, o jurisdicţie canonică instalată ca urmare a unor cuceriri politice a fost şi este nulă de drept. Romeo Cemîrtan, doctor în Teologie Ortodoxă”