RUGĂCIUNE PENTRU POPORUL ROMÂN ŞI PENTRU LIMBA ROMÂNĂ

dumitrescu-stefan

Ştefan Dumitrescu

Slavă Dumitale bunule Tată ceresc,
Munte de aur care cuvântă
Şi Dumitale Doamne Iisuse Christoase
Şi Dumitale Doamne Sfântule Duh,
Şi Dumitale Maică Sfântă,
Vă binecuvântăm şi vă slăvim
Şi din adâncul sufletului nostru vă mulţumim,
Pentru tot şi pentru toate,
Pentru pământul pe care ni l-aţi dăruit
Plin de bogăţii şi de roade
Pentru strămoşii noştri viteji şi buni
Pentru Domnitorii mari,
Pentru sfinţi şi pentru
Cărturari,
Pentru limba daco-română
Ca izvorul de miere
Care susură în universul de lumină
Cântec de alean, zbucium tăcere,
Pentru fiecare firimitură de pâine,
Pentru fiecare strop de apă,
Pentru Credinţa care nu poate
În sufletele noastre să-ncapă,

Venim la Voi cu sufletele în palmă,
Ca în numele Domnului Nostru Christos şi al Maicii Domnului
Să vă rugăm fierbinte,
Să nu ne lăsaţi,
Să ne luminaţi minţile şi inimile,
Să ne întăriţi, să faceţi din poporul umil, răbdător, egoist şi laş,
Bolnav de pasivitate,
Care suntem,
Un popor puternic, bogat, credincios şi lucid şi plin de demnitate,
Creator şi învingător în istorie,
Să ne binecuvântaţi limba dulce ca mierea de salcâm,
Să ne dăruiţi poeţi mari,
Oameni de ştiinţă patrioţi,
Ia-ne Doamne Tată Ceresc
Patologiile Psihologiei poporul român,
Bolile sufletului care ne macină şi ne dezbină,
Trezeşte în noi nebănuitele energii,
Şi pune în fiinţa noastră miere şi lumină,
Fă din noi Poporul mare care am fost,
Nu ne lăsa pradă Imperiilor criminale,
Dă-ne conducători mari şi buni
Care din letargia morţii să ne scoale!

Inspiră-ne tot timpul,
Fă din noi poporul Tău ales
Poporul Păcii, al Dragostei şi al Credinţei,
Şi ajută-ne ca în câteva decenii
Să devenim un Mare Popor.
Ci toate acestea împlinească-se în numele domnului Nostru Iisus Christos !
Al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
Harul Domnului nostru Iisus Christos, Dragostea lui Dumnezeu
Şi împărtăşania Sfântului Duh, să fie cu noi
În Fiinţă ţi în Văzduh !
Amin !