TAINA SPIRITELOR

spirit

Ingrid Baciu

Poate v-aţi pus întrebarea dacă spiritul poate fi chemat în cazul unui muribund. Răspunsul este da!
Uneori, suferinţa pentru cel aflat pe patul de moarte este atât de mare, încât spiritul este readus în trupul său pentru a-şi relua preţ de câteva clipe cursul vieţii terestre. Poate deschide ochii, privi şi chiar vorbi cu cei din jurul său. S-a observat, însă, că revenirea este de scurtă durată, pentru că forţele spirituale îl atrag din nou în afară pe cel care şi-a întrerupt calea. După ce spiritul se desprinde de trup, este dezbrăcat de haina planetară, cea care îl ţine legat de globul pământesc, şi este îmbrăcat cu o nouă haină, fluidică, cu care se va prezenta în faţa Forumului Suprem, a Celui de Sus. De acum, spiritul renaşte la o nouă existenţă!
Dar să ştiţi că în lumea spirituală nimeni nu este părăsit. Spiritele, când ies din criza morţii, vor intra în noua lor existenţă şi fiecare om merge după moartea sa în locul de el pregătit, prin traiul său pe pământ. Dar timp de 42 de zile, spiritul stă în preajma celor dragi, asistă chiar şi la înmormântarea trupului său. Se ştie că mulţi oameni au numai preocupări materiale şi consideră rugăciunea către Cel de Sus un act inutil. Aceştia, când vor reveni în lumea veşnică, vor pluti în navele apropiate pământului şi se vor numi Spirite Inferioare.
Ei sunt cei care, în viaţa pământească, având pasiuni degradante, vor rătăci fără ţintă în spaţiu. Şi se poate chiar să simtă o satisfacţie de a deveni un Spirit Malefic, intrând ca un demon într-un om viu, dar slab de voinţa şi judecata sa. Din acest motiv se spune uneori: „Acest om este stăpânit de un demon!“.
Un alt lucru pe care ar trebui să-l ştim despre Spirite este următorul: morţii noştri ştiu tot ce vorbiţi şi gândiţi despre ei. Sunt alături de voi, dar fiind mai subtili decât aerul, nu-i vedeţi şi nu-i auziţi. Uneori, mai ales când cel viu este mort de curând şi fluidul său vital mai are putere, duhurile pot absorbi fluid din spaţiu.
Multora dintre noi, atunci când ne-a murit cineva drag, ni s-a întâmplat să auzim un ciocănit în mobilă, oglindă sau fereastră, un pahar care se sparge sau alt obiect mic de pe masă care se trânteşte. Ori simţim o mişcare de aer rece sau vedem un punct luminos, care încetează repede. Sunt duhurile celor morţi, care fac tot posibilul să ne încredinţeze că sunt prezente.
Ar trebui să ştim că Spiritele se bucură când vorbim duios despre ele şi că sunt bucuroase atunci când depunem flori pe mormântul lor.
Când facem parastase, preotul pomeneşte numele Spiritului, care află, se coboară la biserică, chiar asistă la slujba ridicată Celui de Sus, pentru sufletul său. Rugăciunile noastre, ale celor de jos, ajută mult celor de sus!
Oamenii care au dus o viaţă creştinească vor face ca Spiritele lor să străbată toate sferele inferioare ale pământului şi să se înalţe până la sfera lor spirituală, ei vor deveni Spirite superioare. Aceste Spirite vor căuta să ofere fericire oamenilor vii de pe pământ. Iar celor care au trăit în păcate sau au comis crime, Spiritele lor vor plăti prin groaznice suferinţe. Spiritul cel mai groaznic este cel al lui Nero, împăratul roman care a ucis mii de creştini; el suferă şi acum, pedeapsa lui e cumplită şi fără de sfârşit.
Dacă ne gândim cu dor la morţii noştri, uneori îi şi visăm, mai ales în primii 7 ani, perioadă în care spiritele coboară des la suprafaţa pământului, în locurile unde au trăit sau chiar la mormintele lor.
În concluzie, este de mare folos pentru noi, oamenii, să cunoaştem fenomenele spirituale, fie că le credem sau nu, pentru ca, atunci când trecem pragul morţii şi ajungem în lumea de dincolo, să nu rătăcim asemenea duhurilor inferioare care îşi dau seama târziu că nu mai sunt vii, ci în „ceata morţilor“.

lumeamisterelor.com