NU MURIM, PLECĂM ÎN ALT UNIVERS

robert-lanza

Ionel Grama

Deşi afirmaţia de mai sus pare un titlu de articol SF, privită prin prisma noilor descoperiri ale mecanicii cuantice, ea este cât se poate de plauzibilă. Acceptând teoria biocentrismului, viaţa, aşa cum o ştim noi, îşi schimbă complet sensurile. Termenul ,,biocentrism“ provine de la cuvintele greceşti ,,bios“, care înseamnă ,,viaţă“, şi ,,kentron“, care se traduce prin ,,centru“. Conform acestei teorii, viaţa este o realitate centrală în cosmos, ea este cea care creează universul şi nu invers. Viaţa şi conştiinţa sunt cele care dau naştere la micro şi macrocosmos, fără acestea universul nu ar exista.

Universul, între a fi şi a nu fi

Robert Lanza Pavel s-a născut la 11 februarie 1956, este doctor în medicină, director ştiinţific la ACT şi profesor la Institutul de Medicină Regenerativă din Unversitatea Wake Forest. A făcut parte din echipa care a clonat primii embrioni pentru obţinerea celulelor stem şi este primul care a clonat o specie pe cale de dispariţie, Gaur, numit şi bizon indian. Doctorul Lanza susţine că există o infinitate de universuri, cel în care trăim noi fiind unul dintre ele. Conform teoriei biocentrismului, aceste universuri există simultan, în fiecare dintre ele fiind posibilităţi separate de producere a unor evenimente. În nici unul dintre aceste universuri energia nu se pierde, nu dispare, nu moare. Principiile formulate de doctorul Lanza spun că dacă ar exista o realitate aşa cum o percepem noi, ea ar trebui să se încadreze într-un timp şi un spaţiu. Dar cum timpul şi spaţiul nu există, acestea fiind noţiuni create de mintea omenească pentru a putea încadra derularea fenomenelor, nici realitatea nu există. Dacă nu ar exista un observator (de exemplu, omul), care să proceseze informaţiile, comportamentul particulelor subatomice care compun obiectele ar exista doar în stadiul de probabilitate. Altfel spus, toate obiectele, tot ce este în jurul nostru, devin realitate doar în momentul în care le privim, când avem informaţiile de formă, culoare, miros, gust etc. şi când creierul nostru procesează aceste informaţii. Nu există ,,univers“ şi nici ,,materie“ fără existenţa unei conştiinţe. Dacă aceasta nu ar exista, în mintea noastră ar fi doar un vârtej de informaţii. Pentru a le ordona, conştiinţa noastră a creat timpul, pe care îl putem compara cu nişte etape, cu nişte cadre de film, pe care le însumăm pentru a da un sens informaţiilor respective. Acelaşi lucru îl putem spune şi despre spaţiu, o creaţie mentală prin care dăm forme informaţiilor legate de dimensiunile obiectelor. Universul, cu tot ce îl compune, nu poate fi explicat decât prin biocentrism, prin existenţa vieţii într-o formă sau alta. Sintetizând aceste principii, Robert Lanza susţine că ceea ce numim noi realitate nu este altceva decât un sistem de informaţii, pe care îl percepe şi prelucrează conştiinţa noastră. În contextul în care conştiinţa este o formă de energie, emisă de o sursă de 20 de waţi, aflată în creier, energie care ştim că nu se poate distruge şi nu se pierde, atunci când murim, aceasta transcende din universul nostru în altul, în care totul funcţionează după alte legi decât ale noastre.

Moartea înseamnă trecerea în alt Univers

Conform teoriei doctorului Lanza, există o infinitate de universuri (multivers) şi absolut orice s-ar putea întâmpla se petrece într-unul dintre ele. ,,Moartea nu există în aceste scenarii, la modul real. Toate universurile posibile există simultan, indiferent de ce se întâmplă în ele. Deşi corpurile sunt destinate să se autodistrugă, sentimentul de a fi în viaţă, conştientizarea întebării «Cine sunt eu ?», nu este nimic mai mult decât o sursă de energie de 20 de waţi, care funcţionează în creier. Dar această energie nu dispare la moarte“, a precizat savantul în expunerile sale. Reamintim că, anterior acestei teorii, a fost emisă una asemănătoare, care susţinea că biocâmpul uman, care este o formă de energie în care sunt adunate toate informaţiile stocate de creierul nostru în timpul vieţii, după moartea trupului, se conectează la o bază energetică universală, în care sunt cumulate informaţii, experienţe, date, din care apoi, conştient sau nu, folosim toţi câte ceva. În lumea ezoterică, întâlnim termenul ,,akasha“, care în sanscrită înseamnă ,,eter“. Este vorba de acea memorie cosmică, divină, în care se găseşte tot ce s-a întâmplat şi tot ce ar urma să se întâmple nu numai cu noi, ci cu întregul Univers. Informaţiile din acest ,,computer cosmic“ se îmbogăţesc continuu, odată cu evoluţia vieţii universale. Dat fiind că există mai multe universuri şi că în fiecare se petrec fenomene care se înscriu în memoria cosmică, akasha este depozitul în care trecutul, prezentul şi viitorul există concomitent. La începutul acestui an (2013 – n.n), cercetătorii americani dintr-un laborator din Maryland, SUA, au reuşit să creeze un astfel de univers multiplu, numit multivers. Graniţele fanteziei au fost depăşite. Vom reveni cu amănunte asupra acestui experiment.

lumeamisterelor.com