„MAREA PROBLEMĂ ROMÂNEASCĂ” ŞI „FENOMENUL ROMÂNESC” ( 2 )

stefan-dumitrescu

ŞTEFAN DUMITRESCU, SCRIITOR

Articolul 2

EXPLICAREA DESTINULUI TRAGIC AL POPORULUI ROMÂN
SCRISORI POLITICE ADRESATE POPORULUI ROMAN, CLASEI INTELECTUALE ŞI CLASEI POLITICE ROMÂNEŞTI
PROBLEMA ROMÂNEASCA – BLESTEMUL POPORULUI ROMÂN – ŞI POVESTEA TRAGICĂ A NEAMULUI DACO-ROMÂNILOR.
DE CE AM AVUT NOI, POPORUL,ROMÂN, ISTORIA NEFERICITĂ PE CARE AM AVUT-O?
EXISTĂ O RELAŢIE DIRECTĂ, CAUZALĂ, ÎNTRE ISTORIA NEFERICITĂ PE CARE AM AVUT-O ŞI SITUAŢIA DRAMATICĂ ŞI PERICULOASĂ ÎN CARE SE AFLĂ POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA ?
VĂ PROPUNEM SĂ NE ADÂNCIM ŞI MAI MULT ÎN STUDIUL „PROBLEMEI ROMÂNEŞTI”, CARE ESTE PROBLEMA NUMĂRUL 1 A ISTORIEI NEAMULUI NOSTRU.
IAR ACUM, ÎN PERIOADA POSTCOMUNISTĂ, REZOLVAREA „PROBLEMEI ROMÂNEŞTI” A DEVENIT ATÂT DE STRINGENTĂ, DE APĂSĂTOARE, DE DUREROASĂ, ÎNCÂT DACĂ NU VOM REUŞI SĂ IEŞIM DIN STAREA DRAMATICĂ ÎN CARE NE AFLĂM, POPORUL ROMÂN ŞI ROMÂNIA POT DISPĂREA ÎN DECENIILE URMĂTOARE.
CE SE ÎNTÂMPLĂ CU NOI, ROMÂNII, CU POPORUL ROMÂN, ÎN ISTORIE ? DAR ACUM ÎN PERIOADA POSTCOMUNISTĂ, DE NE-AM PRĂBUŞIT ÎN MOD CATASTROFAL ?

Este pentru prima dată în cultura română şi în Istorie când Poporului român, clasei Intelectuale şi imbecilei Clase politice româneşti i se pune în faţă, pentru a medita la ea şi a căuta împreună o soluţie, ACEASTĂ „PROBLEMĂ ROMÂNEASCĂ”, pe care situaţia dramatică, gravă, criminală, SINUCIGAŞĂ, în care se află ACUM poporul român şi naţiunea română, ne cer imperios să o rezolvăm cât mai repede. Altfel suntem ameninţaţi cu dispariţia ca popor şi ca naţiune ! S-a vorbit mult în istoria noastră din ultimele două secole despre Problema ţărănească şi despre rezolvarea ei. Bineînţeles că Problema ţărănească, una dintre problemele importante ale Poporului român, şi în trecut şi în prezent, nu a fost rezolvată la noi absolut deloc. ACUM IATĂ CĂ VORBIM DESPRE O PROBLEMĂ MULT MAI MARE ŞI MAI GRAVĂ DECÂT „Problema ţărănească” în istoria poporului român, şi anume despre „PROBLEMA ROMÂNEASCĂ”. PROBLEMA CARE INCLUDE TOATE PROBLEMELE CU CARE S-A CONFRUNTAT ŞI SE CONFRUNTĂ NEAMUL ACESTA.
Aşadar Problema românească este pentru Poporul român Problema Problemelor ! Este PROBLEMA GENERATĂ DE EXISTENŢA POPORULUI ROMÂN ÎN ISTORIA SA, şi ESTE PROBLEME NR 1 A ACESTUI POPOR, CEL MAI VECHI POPOR EUROPEAN, AFLAT AICI DE „LA ÎNCEPUT”. Ea s-a născut şi s-a dezvoltat pe parcursul istoriei, o dată cu Poporul român, ca rezultantă complexă a interacţiunii poporului român cu istoria, cu contextul geopolitic, cu Imperiile care ne-au exploatat, cu Întâmplarea şi cu Destinul istoric ! Spre deosebire de alte popoare care s-au format într-un spaţiu geografic şi care au migrat ca să se stabilească apoi, în urma unor procese de cucerire a altor populaţii s-au popoare, în alt spaţiu, aşa cum este cazul ungurilor, al popoarelor slave din sudul Dunării, NOI, DACO-ROMÂNII SUNTEM AICI DE LA ÎNCEPUTUL LUMII, DIN NEOLITIC. Definirea şi studierea, explicarea Problemei româneşti, pătrunderea în profunzimea ei, cunoaşterea cât mai exhaustivă a Problemei Româneşti va forma conţinutul mai tuturor Scrisorilor politice adresate poporului român, care vor urma.
Aşa după cum vedem în „Perioada actuală postcomunistă” cu noi, românii, cu naţiunea română s-a întâmplat un fenomen foarte grav, s-a întâmplat ceva îngrozitor, pe care l-a început l-au perceput foarte puţini. Şi pe care înainte de 1989 nu-l credeam posibil, nu ni-l puteam nici măcar imagina.
O dată scăpaţi, în decembrie 1989, de frâiele dictaturii comuniste, văzându-ne liberi, trecând de la dictatură la democraţie şi de la Economia comunistă dirijată la Economia de piaţă, ÎNTR-UN INTERVAL DE NUMAI 10 ANI NE-AM PRĂBUŞIT PUR ŞI SIMPLU CA NAŢIUNE, CA POPOR, CA ECONOMIE, ca Întreg, ca Tot, de parcă am fi fost un castel de cărţi de joc. N-au trecut decât câteva luni de la căderea lui Ceauşescu şi societatea românească divizată de evenimentele care se derulau şi bulversată de Partidele politice care au apărut în anul 1990 şi s-au înscris în campania electorală din 20 mai 1990, S-A ATOMIZAT ŞI S-A PRĂBUŞIT PUR ŞI SIMPLU ÎNTR-UN NOR DE PRAF. Ne uram între noi, eram atât de dezbinaţi şi de porniţi unii împotriva altora încât nici nu ne venea să credem că aceasta este societatea românească. Nu puteam să credem că noi, românii, ne-am pierdut minţile în aşa hal încât nu eram altceva decât o populaţie învrăjbită. Pe fondul acesta de vrajbă, de manipulare şi patologie socială, de atomizare, de tensiuni politice şi sociale, Mafia naţională care era formată, structurată încă din perioada lui Ceauşescu, a trecut la aplicarea în practică a unui lung Proces de îmbogăţire, de falimentare şi vindere pe nimic, la fier vechi a fabricilor, a uzinelor, a combinatelor industriale şi agrozootehnice, proces complex şi mascat care avea să ducă în numai câţiva ani la falimentarea şi distrugerea întregii Economii româneşti.
Clasa politică românească în loc să protejeze, să apere economia, aşa cum promitea în campania electorală, s-a aliat cu mafioţii, cu hoţii naţiei, formând Complexul politico-mafiot naţional care avea să distrugă întreaga Economie românească în numai câţiva ani…Întreprinderile, fabricile, uzinele falimentate şi distruse şi-au închis porţile, şi milioane de muncitori au fost trecuţi în şomaj…Clasa politică românească, parlamentarii, conducerile partidelor politice le-au dat muncitorilor cu şutul în fund aruncându-i afară din FABRICILE ŞI UZINELE LOR, CĂCI EI LE RIDICASERĂ. DIN FABRICILE ŞI COMBINATELE INDUSTRIALE ALE POPORULUI ROMÂN. În nici un caz ale lor, ale politicienilor !
Cum credeţi că a reacţionat clasa muncitore trecută în şomaj ? Credeţi că muncitorii, care formau o dată vestita Clasa muncitoare pe care s-a bazat decenii de-a rândul Partidul Comunist, şi din care şi-a recrutat cadrele, s-a organizat ca să lupte împotriva celor care asemenea unor şacali flămânzi devoraseră Economia pentru a se îmbogăţi ? Nu, desigur. Muncitorimea s-a prăbuşit, s-a dezintegrat aşa, deodată, nemaifiind clasa muncitoare de altă dată, baza politică a Partidului Comunist şi a Dictaturii comuniste, transformându-se peste noapte într-o masă atomizată şi amorfă de indivizi umani, care au roit-o cât au putut de repede plecând în occident, să muncească în Grecia, în Italia, în Spania, în Anglia, pentru că acolo se plătea mai bine…
Şi într-adevăr muncitorilor care au plecat, începând cu anii 1990-1993 să muncească în străinătate, le-a mers o perioadă foarte bine…Şi-au cumpărat maşini, au trimis în ţară anual câte 6-7 miliarde de euro. Când veneau acasă în maşinile lor de lux credeai că sunt cine ştie ce capitalişti bogaţi…Femeile românce au plecat şi ele în acest exod masiv cu soţii lor, sau singure, chemându-se una pe alta, foarte multe din ele mergând în Italia, Germania şi Spania la îngrijit bătrânii. La spălat bătrânii Italiei, Greciei, şi Spaniei la fund ! Să le fi văzut pe ţărăncile din satele Olteniei şi ale Moldovei când veneau la doi sau la trei ani acasă ce cucoane coafate se făcuseră. În numai câţiva ani s-a produs pe nesimţite cel mai mare exod din istoria poporului daco-român, căci peste 4 -5 milioane de români s-au stabilit în străinătate, astfel că s-a produs într-un timp scurt o depopulare a ţării greu de imaginat…Sate vechi de secole s-au trezit în numai câţiva ani cu populaţia înjumătăţită, rămânând acasă numai bătrânii.
În numai câţiva ani satul românesc, care a fost de secole temelia de piatră a poporului daco-român, a intrat într-un proces grav de disoluţie ameninţând însăşi existenţa Civilizaţiei rurale româneşti şi a poporului român. Zeci de milioane de hectare de pământ arabil, sau de suprafeţe bune pentru viticultură şi pomicultură nelucrate fiind au căzut în paragină, fiind acum imense întinderi de mărăcini şi buruieni. Şi ca lucrurile să stea şi mai rău, mii de străini au venit şi au cumpărat pe nimic suprafeţe imense din ceea ce o dată era Pământul românesc, lucrat de moşii şi strămoşii noştri şi apărat cu sânge secole întregi .
Am văzut cu toţii îngroziţi, cum pe parcursul acestor 20 de ani de postcomunism, datorită sărăciei, stresului, scăderii catastrofale a natalităţii, perioadă în care am avut numai o creştere negativă a populaţiei – fapt care nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria acestui pământ – populaţia ţării a ajuns astfel într-un timp istoriceşte foarte mic, la 13-15 milioane de locuitori. Deci atâţia români mai suntem în ţară, şi asta când în 1989 eram 23 de milioane de locuitori. Şi ca lucrurile să fie şi mai gravă, dacă populaţia românească a scăzut drastic în această perioadă, ei bine, populaţia de etnie ţigănească a crescut exploziv, astfel că dacă se va menţine acest raport în anii următori, scăderea populaţiei româneşti şi creşterea necontenită şi masivă a populaţiei ţigăneşti, după numai un deceniu numărul ţiganilor va depăşi numărul românilor în România. Din acel moment noi, românii, dispăream ca popor din istorie, devenind a doua etnie în acest Spaţiu carpato-pontic, iar poporul care ne va lua locul va fi poporul ţigănesc. Un popor total deosebit de noi, care se întinde pe toată planeta, numărul ţiganilor fiind în lume de peste 400 de milioane, ei nefiind ca noi un popor naţional, fixat într-u spaţiu-vatră strămoşească, ci unul internaţional, risipit în lume…Deci aceasta este starea actuală a poporului român şi perspectiva care ne aşteaptă în următorul deceniu.
Ei bine, credeţi că în faţa acestei situaţii dramatice, CÂND POPORUL ROMÂN SE CONFRUNTĂ FOARTE CLAR, IMINENT CU DISPARIŢIA SA DIN ISTORIE, CLASA INTELECTUALĂ ŞI POPORUL ROMÂN AU REACŢIONAT ÎNTR-UN FEL ? Nu, desigur ! De clasa politică nu mai vorbim, pentru că ea este o clasă bolnavă, este de fapt o Cleptocraţie, formată din indivizi bolnavi de putere, sclavi ai Puterii, cu o psihologie aparte, capabilă numai să mintă şi să jefuiască pentru a se îmbogăţi, lipsită totalmente de conştiinţă şi de patriotism.
Bine, dar dacă Clasei Politice , o clasă de demagogi şi de oameni lipsiţi de moralitate şi de patriotism nu-i pasă, CLASEI INTELECTUALE ŞI POPORULUI ROMÂN DE CE SĂ NU LE PESE, DACĂ ESTE VORBA CHIAR DE EXISTENŢA LOR ÎN ISTORIE ? DACĂ POPORUL ROMÂN, AFLAT DEJA ÎNTR-O SITUAŢIE CATASTROFALĂ, ESTE AMENINŢAT CU DISPARIŢIA. Or scriitorilor, artiştilor, oamenilor de ştiinţă, profesorilor universitari, medicilor, clasei intelectuale în general nici măcar nu le-a păsat, şi nici nu le pasă că poporul român este un popor muribund, pe ducă. Poate să dispară poporul român şi România de o mie de ori că nu-i pasă nimănui, şi nu-i va păsa nimănui. Ruşinoasă stare, îngrozitoare situaţie, foarte periculoasă pentru orice popor !
Bineînţeles că aflaţi în situaţia aceasta catastrofală, ameninţaţi cu dispariţia ca popor şi ca naţiune, noi, Analiştii şi cercetătorii din cadrul Biroului de Viitorologie am fost îngroziţi. Şi suntem îngroziţi. Ne-am dat cât se poate de îndureraţi seama că POPORUL ROMÂN, că noi, toţi românii, care suntem cât de cât capabili să gândim, să scriem, să citim, să mişcăm un lucru dintr-un loc în altul AVEM O PROBLEMĂ, ŞI ÎNCĂ O PROBLEMĂ FOARTE GRAVĂ. Că noi toţi, poporul român, naţiunea, semănăm cu o vită căreia i s-a dat cu parul în cap, care s-a prăbuşit la pământ şi singura ei reacţia a fost să fugă. IAR CEI CARE AU RĂMAS ÎN ŢARĂ ŞI-AU CONTINUAT OPERA LOR DE JEFUIRE A ŢĂRII, PRIN DIFERITE METODE ŞI CĂI, ŞI DE ÎMBOGĂŢIRE. Să ne fie foarte limpede, în această situaţie ne găsim acum.
De aceea după 20 de ani, noi cei din BVB afirmăm lucrul acesta fără să greşim: NOI, ROMÂNII SUNTEM UN POPOR PROBLEMĂ, NOI, ROMÂNII, CA POPOR ŞI CA INDIVIZI UMANI AVEM O MARE PROBLEMĂ CU NOI. În primul rând cu noi ! O problemă care nu este de azi sau de ieri…Este o problemă veche şi profundă, complexă, care vine din istorie. Care vine din subconştientul colectiv al poporului român, din codul nostru genetic. Datorită acestei Probleme grave („PROBLEMA ROMÂNEASCĂ”, AM NUMIT-O NOI) poporul român a avut o istorie chinuită, o istorie de popor victimă, călcat de toţi în picioare, şi jefuit de cine a vrut şi nu a vrut. Iar dacă vrem ca noi, românii, să nu mai fim poporul acesta sărac, umilit, chinuit, laş, slugarnic, jefuit, scuipat, minţit de politicienii lui, vândut străinilor, Marilor puteri, şi dorim ca noi şi copiii noştri să avem o ISTORIE DEMNĂ, DE POPOR NORMAL, BOGAT, SĂNĂTOS, PUTERNIC, trebuie neapărat să ne aplecăm asupra acestei probleme CARE NE DOARE, ASUPRA „PROBLEMEI ROMÂNEŞTI”, să încercăm să o cunoaştem cât mai profund, cât mai bine, pentru a găsi calea ieşiri României şi a poporului român din această situaţie.
Problema românească, studiată de mulţi ani în cadrul Biroului de viitorologie de la Bucureşti, şi care este sinonimă cu Tragedia istorică nesfârşită a poporului român, de la Decebal până azi, ca realitate social-istorică este deosebit de complexă. Dacă o Privim ca pe „Situaţie problematică” ea este un Sistem de fapte, de factori şi evenimente istorice aflate într-o interacţiune complexă şi într-o curgere care va dura cât va mai exista poporului român, aflat, cum spuneam, acum în perioada post-comunistă în situaţia de a ieşi de pe scena istoriei, aşa cum au ieşit strămoşii noştri tracii. Pe când inzii şi chinezii au continuat să existe în istorie, să se dezvolte, şi sunt astăzi cele mai Mari Naţiunii ale civilizaţiei umane. Privită în această viziune Problema românească este formată la rândul ei din mai multe Probleme mai mici, pe care le vom privi ca subsisteme ale unui Sistem mai mare care este însuşi Problema românească. Aşa cum ar fi de pildă Problema ţărănească, pe care noi românii, deşi am vorbit despre ea, nu am fost capabili să o rezolvăm niciodată, iar această Problemă ţărănească, împreună cu Problema satului românesc, cu Problema civilizaţiei rurale, cu Problema agrară, înrăutăţindu-se şi mai mult ameninţă însăşi existenta poporului român şi a Naţiunii române.
O altă problemă foarte gravă, şi care ar trebui rezolvată urgent, cât mai repede, dacă s-ar putea şi azi, este Problema Clasei politice la noi la români…Aşa cum observăm cât se poate de limpede, acum în perioada postcomunistă, Clasa politică românească a fost cea care a distrus Economia românească, cea care a provocat disoluţia societăţii româneşti, distrugerea Învăţământului, a Culturii, a Sănătăţii, îmbolnăvirea poporului român. Nu poporul român a fost cel care a dat tonul în întrecerea socialistă a distrugerii şi jefuirii Economiei româneşti, ci Clasa politică. Clasa politică, deşi la alegeri se angajează în faţa poporului român, a alegătorilor ca va face numai lucruri extraordinare pentru alegători, după ce se văd cu sacii în căruţă, în funcţii, singurul lucru care-i interesează este să fure, să jefuiască, să se organizeze în grupuri de interese şi în reţele mafiote, ca în această perioadă, şi să mintă cu cinism pentru a rămâne cât mai mult la putere ca să se îmbogăţească
Cum putem noi de pildă să ne explicăm faptul că pe toată durata ultimelor două veacuri clasa politică românească, în toate perioadele, a fost aceiaşi „tagmă a jefuitorilor”, ca în vremea lui Tudor Vladimirescu şi ca în perioada actuală, adaptându-se de fiecare dată, fiecărei perioade, vopsindu-şi doar părul şi punându-şi alte măşti ? La fel de cinică, la fel de demagogică, de hoaţă, de inconştientă, de lipsită de demnitate, de patriotism, la fel de murdară şi de criminală ?
La toate aceste întrebări, încercând să ne explicăm şi să ne înţelegem pe noi înşine ca neam, căutând răspunsuri şi explicaţii la tot ceea ce ni s-a întâmplat în istorie, vom răspunde în Scrisorile politice următoare trimise poporului român, clasei intelectuale româneşti, fiecărui român şi fiecărei conştiinţe în mod individual !

( Va urma )