SĂ NE APĂRĂM CRUCEA!

crucea-maranureseana

Preot Sergiu AGA
Consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei

Cu profundă tristeţe, Biserica Mitropoliei Basarabiei cu hramul ”Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” din oraşul Orhei, iniţiatoarea instalării unei Cruci Maramureşene la care au contribuit financiar ctitori din or. Orhei dar şi din România, asistă la o defăimare a valorilor creştine dar şi a culturii milenare româneşti venite prin intermediul unor surse media.
Indignarea noastră este cu atât mai profundă cu cât reprezentanţii surselor media: www.nit.md, www.moldnews.md (2) și www.grenada.md răspândesc informaţii calomniante şi lipsite de argumente istorice, specificul Crucii de la Ierusalim ce are patru cruci mici în jurul celei mari. Asemenea Cruci sunt amplasate frecvent în aria geografică a Maramureşului, zonă cu o bogată tradiție etno-culturală culturale şi mai ales spirituale ce se referă la Crucea Maramureşană amplasată în faţa aceleiaşi biserici, la inersecţia străzilor Tricolorului, Alexandru cel Bun şi M. Gorki. În acest sens aducem la cunoştinţă opiniei publice următoarele informaţii:

1. Modelul Crucii Maramureşene ales de către părintele consilier Sergiu Aga şi adus din Maramureş, reprezintă o cruce românească având creştinească.

2. Crucea a fost amplasată în special din considerente religioase, dar şi estetice, întrucât zona amplasării (un sens giratoriu) oferită de către Primăria Oraşului Orhei Bisericii ”Sfântul Vasile de la Brazi” (Vasile de la Poiana Mărului) spre amenajare, încă din martie 2012 (anterior amplasării – iunie 2012), avea un aspect neîngrijit.

3. Crucea a fost instalată din resursele parohiei dar şi a unor donatori din România şi Republica Moldova care aparţin Organizaţiei ”Noua-Dreaptă”, de aici confuzia indusă opiniei publice de către reprezentanţii surselor media că această cruce aparţine în mod exclusiv legionarilor, în mod conştient transferând disputa din aria bisericii, pentru a le fi mai uşor să mintă. În acest sens conştientizăm pe deplin faptul că inamicii aceste Sfinte Cruci se înscriu în metodele ateiste ale înaintaşilor lor bolşevici ce ruinau biserici, împuşcau preoţi, ardeau cruci şi icoane.

4. Crucea românească din Orhei a fost inaugurată la 28 iunie, dată la care Basarabia a fost anexată de către URSS, drept urmare a fost instalată la baza Crucii o placă de granit ce reprezintă această dramă, având titlul ”Basarabia pe Cruce”. Reiterăm ideea că această placă are o valoare comemorativă şi istorică regăsită în conştiinţa noastră, a multor cetăţeni ai Republicii Moldova. În virtutea liberei conştiinţe garantată de către stat considerăm această exprimare legitimă şi cel puţin egală cu cei ce consideră anexarea Basarabiei drep ”eliberare”, opinie exprimată liber şi nestingherit de către opozanţii Sfintei Cruci.

5. Cei care au insultat comunitatea creştină prin folosirea cuvintelor: ”crucea cu elemente fasciste” fără a avea vreun argument autorizat din partea Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova sau a altor instituţii autorizate vor trebui să dea seama în faţa instanţelor judecătoreşti pentru prejudiciile morale şi de imagine importante aduse credincioşilor ortodocşi şi a Bisericii ”Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” care a instalat această Sfântă Cruce, însă mai cu seamă în faţa lui Dumnezeu.

Având în vedere cele expuse, adresăm tuturor creştinilor români să se alăture efortului nostru de a stăvili ofensiva antihristă şi antiromânească a celor ce vor să înlăture un simbol al identităţii noastre creştin-româneşti.