EXCLUSIV: UNIUNEA EUROPEANĂ VA LICHIDA MOŞTENIREA GREA LĂSATĂ DE URSS – APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE ÎN FIECARE SAT DIN BASARABIA

Apa

Ministerul Mediului, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Biroul Elveţian de Cooperare, Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Moldova au organizat marţi, 6 noiembrie 2012 la Hotelul Leogrand Conferinţa Internaţională „Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”.

„Ministerul Mediului promovează echilibrul şi sinergia dezvoltării durabile în dorinţa respectării obiectivelor trasate în documentul final adoptat la Conferinţa pentru Dezvolatare Durabilă Rio + 20, „Viitorul pe care îl dorim” (Rio de Janeiro, Brazilia, iunie 2012). Apa şi canalizarea sunt esenţiale pentru Drepturile Omului. Ne angajăm plenar să accelerăm implementarea deplină a obligaţiilor privind asigurarea dreptului omului la apă potabilă şi canalizare, atât prin sinergizarea surselor de finanţare interne şi externe, cât si prin promovarea mecanismelor de solidaritate.” este mesajul ferm al Ministrului Mediului din Republica Moldova, domnul Gheorghe ŞALARU.

„Investiţiile în sectorul de apă şi canalizare sunt condiţii cruciale pentru accelerarea dezvoltării economice a ţării. Ele aduc beneficii importante în ceea ce priveşte calitatea stării de sănătate, oportunităţile de angajare şi de afaceri rezultate dintr-un acces mai bun la apă şi sanitaţie. 50 de milioane de Euro au fost alocate prin suport bugetar pentru continuarea investiţiilor în sectorul de apă al ţării în cadrul Parteneriatului European de Vecinătate.” a declarat Kaido SIREL, Şeful Secţiei Proiecte din cadrul Delegatiei Uniunii Europene în Republica Moldova.
„Conştientizând faptul că dreptul omului la apă şi sanitaţie nu este numai o alegere înţeleaptă şi firească din punct de vedere economic, ci este şi o obligaţie juridică, trebuie făcuţi imediat paşi pentru respectarea dreptului omului la apă şi sanitaţie, în special pentru cei marginalizaţi, vulnerabili şi neglijaţi. Din experienţa mea ca Raportor Special ONU, am observat că dreptul omului la apă şi sanitaţie devine realitate numai cu o dorinţă puternică din partea clasei politice, o viziune clară a sectorului, resurse financiare suficiente şi un cadru al drepturilor omului. Acesta este un cocktail puternic şi de success pentru ca dreptul la apă şi sanitaţie să devină realitate” a susţinut astăzi Catarina de ALBUQUERQUE- Raportor special al ONU privind dreptul omului la apă potabilă de calitate şi canalizare.

„Biroul Elveţian de Cooperare, Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Moldova, ca lider al comunităţii de donatori, o să depună în continuare eforturi pentru a asigura o cooperare eficientă între autorităţile guvernamentale şi partenerii de dezvoltare în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare. Începând cu 2000, Elveţia a ajutat regiunile rurale din Republica Moldova în aprovizionarea cu apă potabilă de calitate şi a îmbunătăţit situaţia canalizării pentru 40.000 de oameni din 27 de sate. Prin platforme de dialog, împreuna cu autorităţile naţionale interesate trebuie să ne asigurăm că accesul egal la apă potabilă de calitate şi canalizare adecvată pentru toată lumea nu este un vis, ci o realitate în Moldova.” Georgette BRUCHEZ, Director Cooperare, Biroul Elveţian de Cooperare, Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Moldova

În cadrul evenimentului se încearcă identificarea de soluţii de dezvoltare a infrastructurii de aprovizionare cu apă ş i de canalizare din Moldova, sporirea gradului de conştientizare a populaţiei asupra priorităţilor şi aspectelor cheie ale sectorului, beneficiile economice ale ţării de la alimentarea cu apă potabilă, solidaritate pentru apă ş i buna guvernare a problemelor de mediu.

Conferinţa se desfăşoară în cadrul proiectului „Asistenţă Tehnică pentru punerea în aplicare a Programului de Susţinere a Politicilor de Sector în Domeniul Apelor (SPSP)”, proiect finanţat de Uniunea Europeană cu un buget de 2, 7 Milioane Euro.