”LITERATURA ŞI ARTA” – UN BRAND MOLDOVENESC LA CEAS ANIVERSAR

Literatura si arta

Roxana-Luiza Moldovan

Pe 3 octombrie, ”Literatura şi Arta” împlineşte 58 de ani. Aştern aceste rânduri în virtutea unei profunde datorii de conştiinţă. Chiar de la prima întâlnire am devenit amici fideli,
nedespărţiţi. Ne-am cunoscut într-o doară, pe Internet. Voiam să iau direct de la sursă, pulsul
evenimentelor de pe tărâmul nostru geamăn, Republica Moldova. Dorinţa s-a îndeplinit. Am descoperit aşadar ”Literatura şi Arta”, şi, fără să exagerez, m-am lăsat cucerită de la întâia pagină. De fapt, ”Literatura şi Arta” ar trebui să cucerească pe oricare român. Nu există număr în care Ţara să nu fie pomenită, iar ataşamentul pentru ea, intens reliefat. Caracterul militant, dorinţa de stopare a abuzurilor, cultul pentru limba româna şi emblematicele-i personalităţi situează publicaţia sub semnul de veritabil păstrător şi continuator al valorilor naţionale strămoşeşti. Ştiu că timpul se scurge, aducând cu sine, în chip invariabil, succesiunea ameţitoare a trend-urilor. Mai ştiu însă că valorile ar trebui excluse de aici. Stă în puterea noastră, a tuturor, să le cinstim cu tinereţe fără bătrâneţe, şi viaţă fără de moarte. De ce să asemuim atunci patriotismul unui ponosit veşmânt? Personal, nu am luat la cunoştinţă
metamorfoza valorilor într-altele mai valoroase, mai chic, mai performante. Atunci, de ce nu ar fi în continuare cool să ne iubim ţara? De ce ar fi neadecvat ca patriotismul să întruchipeze o constantă valorică definitorie fiecăruia din noi? Doar călăuziţi de principii, putem spera la dobândirea unor distincte individualităţi.
Cinste aşadar pentru puterea de a purta triumfător stindardul valorii. Cinste pentru ”Literatura şi Arta”.

La (cât mai) mulţi ani!