SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL PRIMULUI MINISTRU VLAD FILAT „REPUBLICA GAGAUZIA” ESTE „STAT” ÎN STATUL REPUBLICA MOLDOVA, CARE ESTE – DE FAPT – O FEDERAŢIE!

Petrencu A

Anatol PETRENCU

În ultima vreme tot mai des şi mai des auzim la posturile TV şi Radio fraza din titlul articolului de faţă. Nu pot să judec dacă e bine sau e rău când anumite evenimente, mai mari sau mai mici, sunt luate „sub înaltul patronaj…” Asta doar timpul o va stabili.

Cert este, însă, că dl Vlad Filat, prim-ministrul RM, deţine puterea reală în acest stat. Această realitate îi oferă anumite avantaje. Dar, totodată, şi mari responsabilităţi.

Cea mai mare între acestea, cred, păstrarea unităţii teritoriale a RM. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să contracarezi orice tentativă reală de separare promovată de anumiţi aventurieri politici, ajunşi la putere.

Am scris ceva mai devreme (http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=578) cum pe data de 29 august 2012, la Tiraspol, başcanul Găgăuziei Mihail Formuzal, asistat de Stepan Topal şi prezentat acolo drept „primul preşedinte al republicii găgăuze”, a înmânat o medalie, numită „20 de ani ai REPUBLICII GĂGĂUZIA”. Am evidenţiat atunci cu majuscule îmbinarea de cuvinte „republica găgăuzia” în speranţa că cel puţin cineva va trage atenţia asupra încălcării grave a legislaţiei RM de către başcanul Unităţii administrativ-teritoriale Găgăuzia (UTAG).

Constatăm acum, că lucrurile sunt cu mult mai grave decât păreau la sfârşitul lunii august. Colegul nostru, istoricul dr. Vlad Mischevca într-un amplu studiu, plasat pe blogul dumnealui (http://vladmischevca.blogspot.com/2012/09/gagauziya-sfideaza-sau-si-submina.html) demonstrează lucruri incredibile. Recomand tuturor celor ce ţin la acest pământ să citească cu luare aminte materialul domnului Vlad Mischevca.

În formă rezumativă, iată despre ce este vorba:

1. Dl dr. V. Mischevca citează declaraţia lui Formuzal, făcută la postul de Radio „Vocea Rusiei”: „Astăzi putem spune că Găgăuzia – este un stat în interiorul Republicii Moldova. Un stat, cu toate atributele sale de putere: stemă, drapel, imn, decoraţii de stat… Existenţa pe teritoriul Republicii Moldova, a unei autonomii – dacă nu este de jure, este de facto – o federație”.

Aţi înţeles? Formuzal, membru al Guvernului RM, şef al guvernului fiind Vlad Filat, consideră că autoproclamata de el (Formuzal) „republica găgăuzia” este „stat” în Statul Republica Moldova, care este – de fapt – o FEDERAŢIE!

Cum vă place, domnilor?

2. Istoricul Vlad Mischevca a examinat imaginile de pe medaliile menţionate deja (cu un tiraj de peste 2 000 de exemplare, turnate / bătute în mare taină de găgăuzi)

Priviţi aceste medalii. http://vladmischevca.blogspot.com/2012/09/gagauziya-sfideaza-sau-si-submina.html. Studiaţi certificatul însoţitor. Unde vedeţi un simbol al RM?

Dl Vlad Mischevca demonstrează cu lux de amănunte, că başcanul Găgăuziei a încălcat flagrant Legea nr. 86 a RM din 28.07. 2011 „Cu privire la simbolurile publice”.

Citez din Lege:

„Articolul 1. Domeniul de reglementare.

Prezenta lege reglementează raporturile juridice care ţin de înregistrarea, protecţia juridică şi utilizarea simbolurilor publice aferente domeniilor: heraldic, vexilologic, imnologic, sigilografic, faleristic şi uniformistic.

…Articolul 3. Noţiuni principale.

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: însemne faleristice – ordine, medalii, cruci, insigne şi alte însemne publice cu caracter de distincţie a meritelor personale sau colective;

…Articolul 5. Simbolurile teritoriale:

(1) Simboluri teritoriale sunt: a) stema; b) drapelul; c) imnul; d) sigiliul armoriat; e) însemnele faleristice; f) însemnele de funcţie ale persoanelor oficiale: insigne, colane, eşarfe etc.; g) alte embleme vizuale sau auditive cu caracter oficial.

(2) Simbolurile teritoriale se aprobă prin decizii ale autorităţilor deliberative de nivelul întâi şi, respectiv, de nivelul doi după avizarea lor de Comisia Naţională de Heraldică. Simbolurile teritoriale ale unităţilor teritoriale autonome cu statut special se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor reprezentative şi deliberative ale acestora după avizarea lor de Comisia Naţională de Heraldică.

(3) După aprobarea simbolurilor teritoriale şi a simbolurilor teritoriale ale unităţilor teritoriale autonome cu statut special de către autorităţile prevăzute la alin. )2), Preşedintele Republicii Moldova emite decrete privind introducerea în uz şi înregistrarea lor în Armorialul Republicii Moldova.

…Articolul 8. Comisia Naţională de Heraldică

(1) Comisia Naţională de Heraldică, instituită pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, este autoritatea naţională care promovează politica de stat unitară în domeniul simbolurilor publice în Republica Moldova.

(2) Comisia Naţională de Heraldică stabileşte normele naţionale şi condiţiile teoretice, tehnice şi practice de elaborare, de instituire, de înregistrare, de evidenţă, de confecţionare, de utilizare, de păstrare şi de promovare a simbolurilor publice, exercită controlul asupra respectării acestor norme şi condiţii”. Am încheiat citatul.

Domnilor cititori, vă daţi seama că nici o literă din Lege nu a fost respectată de başcanul Formuzal.

În realitate el este un infractor: el a încălcat prevederile Legii cu privire la simbolurile publice, şi a modelat el personal o medalie, pe care a înmânat-o – a, nu, nu în nume propriu, să zicem, din numele familiei Formuzal, şi pe banii familiei Formuzal.

Nu, domnilor! A înmânat-o din numele autoproclamatei de el „REPUBLICI GĂGĂUZIA”, în viziunea lui – parte a FEDERAŢIEI numite Republica Moldova!

Iată concluzia la care a ajuns domnul dr. Vlad Mischevca:

„Autorităţile autonomiei de la Comrat sfidează bunul simţ şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, în mod special Legea cu privire la Simbolurile publice (în vigoare de la 1.01.2012). Promovând noi însemne faleristice, care nu se încadrează standardelor medalisticii naţionale şi nu au fost avizate de către Comisia Naţională de Heraldică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova – se profanează sistemul politicii de stat în domeniul simbolurilor publice şi se încalcă art. 5 al prezentei legi, propagându-se acţiuni de încurajare a separatismului şi subminându-se integritatea statului, sub aspectul respectului faţă de Simbolurile publice”.

Şi toate acestea – SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL PRIMULUI MINISTRU…

Să auzim de bine! Şi de noi „medalii”…

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL

18 septembrie 2012