ASASINAREA MARILOR MARTIRI AI POPORULUI DACO-ROMÂN : REGELE BUREBISTA, MARELE PREOT DECENEU, REGELE DECEBAL, MIHAI VITEAZUL, DOMNITORUL CON-STANTIN BRÂNCOVEANU, TUDOR VLADIMIRESCU, MIHAI EMINESCU

Martiri

ŞTEFAN DUMITRESCU

Uitaţi-vă, înălţimile voastre, sau domnilor, le-ar fi spus Dromichete Şefilor de triburi…Aşa suntem noi tracii, Şefii triburilor trace, ca aceşti câini…Ne luptăm între noi, ne distrugem şi ne slăbim unul pe altul…Este semnul sigur că tendinţa de dezbinare fusese asimilată de codul genetic şi de subconştientul colectiv al tracilor pe parcursul mileniilor anterioare, milenii în care triburile trace se războiseră între ele, pentru resurse, pentru păşune, pentru pământ agricol. De aceea suntem pradă uşoară în faţa duşmanilor noştri, le-a spus înţeleptul Dromichete… Acum însă suntem atacaţi de regele Lisimah, de aceea ar fi bine să ne unim împotriva lui aşa cum s-au unit câinii împotriva lupului…(mică pauză) Aşa, i-ar fi convins Dromichete pe regişorii triburilor trace din jur ca să se unească împotriva lui Lisimah…
SCENARISTUL : Mergem mai departe cu povestea acestui Înţelept care a fost regele Dromichete…În luptă Dromchete l-a învins pe Lisimah…Şi fiind un rege înţelept nu l-a omorât, nu l-a luat prizonier, nu i-a distrus armata…Ci a organizat un ospăţ pe care l-a dat în cinstea lui Lisimah… Caz nemaiîntâlnit în istorie. La acest ospăţ Regele Lisimh şi generalii lui au fost serviţi în farfurii de aur, în care li s-au pus bucate alese…Iar Regele Dromichete şi oamenii lui au fost serviţi în vase de lemn sau de lut, cu mâncăruri obţinute…
SCENARISTUL : Uitaţi-vă la noi şi gândiţi-vă, Înălţimile voastre, sau domnilor, le-a spus Regele Dromichete lui Lisimah şi generalilor lui…Noi suntem aşa de săraci că mâncăm în vase de lemn şi de lut…Pe când domniile voastre pentru că sunteţi bogaţi mâncaţi în vase de aur şi numai mâncăruri alese, scumpe…Şi atunci, dacă sunteţi aşa de bogaţi de ce aţi mai râvnit la sărăcia noastră…?
Regele Lisimah înţeles această lecţie, şi şi-a dat seama că greşit… Regele Dromichete, cum spuneam, nu numi că nu l-a omorât şi nu ia distrus armate, nu i-a luat prizonieri pe macedoneni, dar le-a dat la plecare şi daruri…De atunci au rămas prieteni, iar regele Lisimah i-a dăruit regelui Dromichete fiica de soţie…
SCENARISTUL : Suntem deci la cumpăna secolului IV cu secolul III î. e.n…Această legendă, consemnată de istorie ne vorbeşte pe deoparte de tendinţa subconştientă, de tendinţa către dezbinare din mentalul tracilor, din mentalul şi din cultura triburilor trace, de tendinţa de a se război între ele, simbolizată de regele Lisimah, dar şi de Înţelepciunea politică, de superioritatea intelectuală la care ajunsese lumea tracă, simbolizată de purtarea regelui Dromichete…
Înaintea lui Lisimah, despre care ni se spune că ar fi fost unul dintre generalii lui Alexandru cel Mare, fiul regelui Filip, care era şeful unei Uniuni de triburi trace din sudul Dunării, Alexandru Machidon, deci în secolul IV î. e. n a întreprins şi el o campanie în nordul Dunării, pentru jefuirea şi supunerea triburilor trace din zona Bărăganului de azi…Foarte înţelept Şeful Uniunii de triburi trace atacată de genialul strateg Alexandru cel Care, care mai târziu avea să supună tot Orientul, a evitat să dea lupta direct cu armata condusă de Alexandru Macedon…L-a evitat şi l-a lăsat să bântuie prin câmpia română de azi, prin zona Ialomiţei şi a Borcei, atacându-l abia după ce Alexandru cel Mare a hotărât să se întoarcă acasă…
SCENARISTUL…Aşadar lumea tracilor, deşi o civilizaţie foarte dezvoltată cu o populaţie numeroasă, întinsă pe o mare arie geografică, era formată din triburi războinice, aflate într-o necontenită duşmănie între ele, atacându-se unele pe altele…Şi pentru că spaţiul Carpato-istro-pontic, acest creuzet genetic primordial al lui Homo Europeus devenise prea mic o dată cu creşterea demografică explozivă a tracilor, pentru că triburile trace erau prea „înghesuite” acum, iar condiţiile de viaţă, adică păşunile pentru vite şi pământul pentru agricultură nu le mai ajungeau, o parte din triburi au început să migreze în afara lumii trace…Aşa s-a născut Fenomenul Roirii triburilor pelasgo-trace din spaţiul României de azi.
SCENARISTUL : (în faţa unei Hărţi arătând traseul pe care au migrat triburile desprinse din marea populaţie tracă ce trăia în spaţiul Sarpato-istro-pontic) Astfel o parte dintre triburile trace au migrat prin nordul Mării Negre înspre răsărit, ajungând până în India… În limba hindi se găsesc un mare număr de cuvinte foarte asemănătoare cu cuvinte româneşti, semn că provin din limba vorbită de strămoşii noştri comuni… O parte dintre triburi au migrat în mileniile VI şi IV î. e. n. înspre sud şi sud est, ajungând să formeze Civilizaţii şi Imperii în Asia Mică…Sumerienii se crede că ar fi fost triburi plecate din zona Mureşului de azi, care descoperiseră şi cunoşteau scrisul, fapt demonstrat de tăbliţele de la Tărtăria, şi pe care l-au luat cu ele, fondând mai târziu Civilizaţia sumeriană, una dintre cele mai înfloritore civilizaţii ale antichităţii…Hitiţii sunt tot triburi pelasge, trace care migrează din spaţiul României de azi înspre Asia Mică, unde se stabilesc şi fondează mai târziu Marele imperiu al Hitiţilor…Hitiţii fiind primii oameni care au descoperit metalurgia în istorie… Troienii, sunt de asemenea triburi trace plecate din tara noastră şi care ajungând în Asia Mică au fondat vestita cetate Troia cucerită şi distrusă de grecii lui Agamemnon…
SCENARISTUL : Grecii înşişi sunt triburi trace, care au migrat din spaţiul românesc de azi în trei rânduri înspre sud, în Grecia de astăzi, unde au găsit o populaţie denumită populaţia sau civilizaţia minoică, cu care au convieţuit, din convieţuirea lor formându-se mai târziu poporul grec, care în secolul al V-lea înainte erei noastre a dat marea cultură greacă a antichităţii… Aheii, Ionieni şi Dorienii sunt triburi trace plecat din nordul Dunării, în trei valuri succesiva şi care ajungând în Grecia şi în insulele greceşti, convieţuind cu populaţia băştinaşă, găsită aici au format o a doua mare sinteză etno-culturală cunoscută sub numele de poporul grec şi de Grecia antică…O sinteză etno-genică şi culturală extraordinară, care a fost capabilă, după cum ştim să creeze una dintre cele mai mari culturi ale istoriei…Se ştie că la baza culturii şi a ştiinţei europene de astăzi stă cultura Greciei antice…Ea este temelia culturii europene din Evul Mediu şi până azi
SCENARISTUL : O parte din triburile trace din nordul Dunării, etruscii, romanii, umbrii, latinii au migrat înspre sud vest ajungând în peninsula Italică de azi formând mai târziu Imperiul roman şi Civilizaţia romană. Care în anul 106 e. n sub conducerea Împăratului Traian s-a întors în mod sinucigaş acasă ca să-i cucerească pe daci, să le ia bogăţiile şi să-i supună…Ne găsim în faţa unei întoarceri acasă sinucigaşe, a unui paricid istoric imens, căci cucerirea Daciei de către romani i-a provocat poporului dac, adică tulpinii centrale Marelui Arbore trac, mari suferinţe, mari distrugeri, Dacia fiind jefuită de bogăţiile ei…
SCENARISTUL : Triburile germanice şi danezii sunt triburi pelasgo-trace care au migrat înspre nord vest din spaţiul ţării noastre…(mică pauză) Danemarca s-a numit până în evul mediu Dania, adică Dacia, danii fiind daci plecaţi din zona noastră… Acesta este Fenomenul milenar al Emergenţei sau al Roirii triburilor trace din spaţiul carpato-istro-pontic, aşa cum a fost denumit de unii istorici…Mai spunem de asemenea că grecii i-au numit pe traci, încă din cele mai vechi timpuri pelasgi…Pelasgii ar fi aşadar stratul etno-genetic şi cultural mai vechi al tracilor…Ar fi tracii vechi, cum ar veni. Pelasgii sunt deci tracii pe care regele Burebista, la sfârşitul mileniului I, î. e.n i-a adunat la un loc formând Marele Regat trac al lui Burebista…
SCENARISTUL : Şi acum, după ce am făcut acest lung excurs în istoria civilizaţiei pelasgo-trace vom reveni din nou la Preotul Deceneu despre care am spus că în istoria acestui pământ stă alături de Eminescu şi la regele Burebista, ca să înţelegem şi mai bine de ce sunt oamenii aceştia Cele mai Mari Minţi şi Spirite Creatoare pe care le-a dat pământul acesta de 10.000 de ani încoace…(mică pauză. Fondul sonor este o muzică ancestrală continuă)
SCENARISTUL : Pentru că oamenii aceştia Preotul Deceneu şi regele Burebista, au realizat o Lucrare, o Construcţie socială, politică, militară şi culturală atât de mare, şi de benefică pentru traci în primul rând, pentru istorie, pentru specia şi civilizaţia umană, încât lucrare acest depăşeşte cu mult puterea umană, şi puterea de închipuire a minţii noastre…(mică pauză. Auzim la început sunetul unui tulnic, apoi sunetul melancolic al unui corn) Să refacem încă o dată în plan mental imaginea Lumii tracilor în mileniile II şi I î. e. n… Lumea pelasgilor începe aşadar să se constituie ca lumea tracilor, ca un neam unitar, ca neamul tracilor, în primul rând pentru că era un mare Fenomen social-uman, cultural care pornea din aceiaşi rădăcină genetică, etno-genetică şi etno-culturală…Era o lume de triburi războinice, care se măcinau…care s-au războit necontenit între ele, începând cu mileniile V şi IV până în momentul Burebista, Această lume a tracilor se întindea, cum am mai spus, de la Bug din nordul Mării Negre, până în centru Europei, la munţii Tatra, şi până jos în Grecia…
SCENARISTUL : Lumea aceasta a tracilor era aşadar de milenii o lume foarte agitată, o lume care se auto-măcina în războaie fratricide, aşa cum am mai spus…Era o lume care, aşa agitată cum era de milenii, cu viaţa ei fertilizase şi îmbogăţise prin Fenomenul roirii, al unei centrifuge istorice de mari dimensiuni, civilizaţia umană şi cultura civilizaţiei umane…La baza sa genetică şi culturală Euopa este pelasgă, tracică…Pelasgii au migrat în Asiei mică unde au înfiinţat Civilizaţia sumeriană, hitită şi Troia. Dar aici în interiorul ei Lumea tracică era o lume care se măcina în războaie fratricide…
SCENARISTUL. Ei bine, această lume de triburi care se războiau necontenit între ele, proces intern de autodistrugere, deci proces negativ, şi care nu acceptau o conducere Unică a fost re-gândită, re-constituită din temelii de regele Burebista şi de Marele Preot Deceneu.
SCENARISTUL : Lumea tracilor fost unificată şi transformată dintr-o lume conflictuală, autodistructivă, haotică, dintr-o lume care nu avea nici un sens istoric, într-o Lume stabilă, ordonată, într-o construcţie arhitecturală care-şi utiliza de acum energia într-un proces de dezvoltare şi re-construcţie, de Evoluţie ! Şi nu în conflicte interminabile, distructive, haotice, browniene care-i grăbeau dispariţia. Lumea conflictuală a tracilor a fost Transformată deci într-un Stat Modern pentru vremea aceea, într-un Regat unitar, într-un Sistem socio-economic, militar şi politic coerent, imens, care avea ca temelie unitatea etnică, de cultură, de tradiţii, de limbă a marelui neam al tracilor. O
SCENARISTUL : Dintr-o lume haotică, dezbinată, lumea tracilor a fost transformată aproape peste noapte într-un Regat foarte puternic având aceiaşi Conducere, Burebista-Deceneu,, Regat condus de un Stat puternic, de un Creier inteligent, obiectivat, personificat în cele două Mari Personaje ale istoriei. În cei doi Eroi, cei mai Mari Bărbaţi daţi de acest pământ, Deceneu şi Burebista, având aceiaşi credinţă religioasă. Deci o religie unică şi o cultură care închegau, structurau, fixau, permanentizau Lumea tracilor într-o Cosmos religios-spiritual unitar, într-o Construcţie social-politică ordonată,
Regatul trac al lui Burebista era deci o Lume a Ordinii, nu mai era o lume a haosului şi a conflictualităţii.
SCENARISTUL: Dintr-o lume aflată într-o continuă măcinare a forţelor şi a energiilor Burebista şi Deceneu au construit deci Cea mai mare Putere politică, militară, socială a timpului lor…Iată de ce regele Burebista şi Preotul Deceneu sunt cele mai mari Personalităţi, date de acest pământ, ale istoriei poporului daco-român…
SCENARISTUL. CADRU: Suntem la cetatea Sarmisegetuza. Cerul este senin, privirile bat până departe pe culmile împădurite care se pierd în ceţurile zărilor. Privighetorile cântă în arborii din apropiere. În fundal se aud tălăngile turmelor de oi, şi o doină cântată la caval. Acum aparatul ne redă zidurile, coloanele sanctuarelor, ceasul dacic…
Ei bine, dragii noştri…dacă adunarea tracilor la un loc într-un Regat mare şi puternic, bine organizat, Cel mai puternic cel mai mare la momentul acela din Europa, dacă transformarea lumii tracilor, dintr-o lume brawniană, formată dintr-un mare număr de triburi care se războiau între ele, într-o Lume a ordinii, unitară, într-un Regat bine structurat, închegată, dezvoltată, având o bază etnică solidă, o religie şi o cultură unică a fost una dintre cele mai mari Realizări, Construcţii social-politice-economice din istoria noastră şi din istoria umanităţii, o realizare cu mult mai mare decât cea a lui Alexandru cel Mare, sau mai aproape de noi decât a lui Napoleon Bonaparte… dacă această realizare a fost o adevărată Minune a istoriei umane, o Minune frumoasă, pozitivă, ei bine, din păcate această Mare realizare, această Mare Minune făcută de om pe pământul carpato-pontic, aşa după cum se ştie, s-a întâmplat să nu dureze mult în timp.
SCENARISTUL : Cauza principală care a făcut ca această mare Construcţie social-politică şi militară a lui Deceneu şi a lui Burebista să nu dureze în timp a fost TRĂDAREA. Trădare care s-a datorat patologiilor psihologiei neamului trac, despre care am vorbit mai sus, şi anume Egoplasmului, Atomitei, Politicianismului (setei de putere a conducătorilor de triburi trace…Toţi conductorii de triburi trace voiau ca ei să fie mai mari, ca ei să fie Conductprul. De aceea nu acceptau o Conducere unică, aşa cum ne spune Herodot, pentru că erau bolnavi de aceste patologii ale psihologiei neamului trac, egoplasmul, axiofagia, atomita. Voiau ei să fie mari, puternici, erau bolnavi deci de setea de putere şi atunci o ţineau numai în lupte şi războaie cu triburile învecinat.…Setea de putere şi de mărire a conductorilor de triburi trace, invidia i-au împins, i-au făcut să organizeze un complot împotriva Regelui Burebista, pe care l-au asasinat…Aceasta este una dintre cele mai mari clipe astrale, din istoria acestui pământ din jurul Carpaţilor. Şi aşa cum bine ne dăm seama este O CLIPĂ ASTRALĂ NEGATIVĂ, BLESTEMATĂ, NEAGRĂ.
SCENARISTUL : Pentru că din acest moment va începe declinul neamului traci, al lumii tracilor…Triburile mărginaşe încep unul câte unul să se desprindă din regat. Triburile trace din peninsula balcanică vor evolua paralel fiind cucerite de romani şi vor deveni provincia romană Moesia Inferioară. Din Marele Regat al lui Deceneu şi Burebista va rămâne însă nucleul închegat, nucleul tare al lumii tracilor, şi anume poporul dac, cel care va fi condus de regii daci până la Decebal, ultimul rege dac.
SCENARISTUL : (suntem în faţa hărţii, Scenaristul arată pe hartă) În anul 44 î.e n. când este asasinat Regele Burebista de un Complot organizat de câţiva Conductori de triburi, care nu suportau conducerea unică a lui Burebista, Imperiul Roman îl avea la conducerea sa pe Cezar, şi el un mare strateg. Dacă Imperiul roman îngloba în el etnii şi popoare diverse, disparate, cucerite şi aduse cu forţa sub conducerea Romei, regatul lui Burebista era un Regat unitar, care putea deveni în scurt timp cel mai mare popor al antichităţii…(mică pauză) Este foarte important ce spunem acum. SCENARISTUL : Deci, pe când Imperiul roman era format din popoare diverse, deosebite între ele din punct de vedere etnic, cultural şi al evoluţiei istorice, era cu alte cuvinte un conglomerat de diverse popoare şi etnii, fapt care îl făcea slab, provinciile putând să se desprindă uşor de Întreg, aşa cum s-a şi întâmplat peste un mileniu, Regatul lui Burebista aduna în el doar lumea tracilor. Era un regat care putea să devină un singur popor pentru că aduna în construcţia lui triburi care aveau aceiaşi bază etnică, aceiaşi cultură… Triburile acestea trace vieţuind sub aceiaşi Conducere mai multe decenii urmau să devină aşadar în mod natural un Popor închegat…UN MARE POPOR…Dacă nu ar fi fost asasinat Burebista şi după moartea lui la Conducerea Regatului trac ar fi venit unul din Fii lui, peste câteva decenii s-ar fi format Poporul trac, care ar fi fost unul dintre Marile popoare de pe puntea Euroasiatică, unul din marile Popoare ale lumii, ce urma să joace un Mare rol în istoria Omenirii !.
SCENARISTUL : Din păcate s-a întâmplat această mare nenorocire, Trădarea şi asasinarea regelui Burebista, care este una dintre cele mai mari Nenorociri, Tragedii din istoria poporului traco-daco-român. Trădare care s-a datorat bolilor psihologiei neamului tracilor, aşa cum am spus mai sus, egoplasmul şi politicianismul. Fiecare conductor de trib voia să fie el mare, de aceea conductorii de triburi nu acceptau o Conducere unică. De aici tendinţa lor către dezbinare…care îi făcea să se războiască între ei. Acesta patologii ale psihologiei tracilor au dus aşadar la asasinarea lui Burebista şi la prăbuşirea celei mai Mari Construcţii social-politice şi militare a antichităţii ridicată în această parte de lume…
SCENARISTUL : S-a mai întâmplă o coincidenţă ciudată în istorie…Cezar, care era Conductorul Imperiului Roman în timp ce Burebista era Regele Marelui Regat Trac voia să pornească o expediţie împotriva lui Burebista…Acest război al lui Cezar împotriva lui Burebista nu a mai avut loc în Istorie pentru că amândoi au fost asasinaţi…în acelaşi an., anul 44. î.e.n. Cezar a fost asasinat în Senatul Roman iar Burebista a fost asasinat aici, la el acasă, pe pământul nostru…(mică pauză, auzim tălăngile unei turme de oi, apoi o doină cântată la caval) Să presupunem că nu ar fi avut loc aceste două asasinate, care în ultima instanţă au fost nişte întâmplări nefericite. Ce s-ar fi întâmplat în cazul acesta : 1. Noi credem că dacă Cezar ar fi venit cu război asupra lui Burebista, Burebista l-ar fi învins. Pentru că era un strateg genial, 2. pentru că Burebista avea o armată de peste două sute de mii de soldaţi, 3. pentru că războiul s-ar fi dat pe ternul lui Burebista, el cunoscând mai bine terenul.
SCENARISTUL : Şi atunci dacă Burebista l-ar fi învins pe Cezar în acest caz Imperiul roman s-ar fi prăbuşit, nu ar mai fi avut dezvoltarea ulterioară pe care o cunoaştem, iar Regatul lui Burebista s-ar fi întărit şi mai mult şi ar fi continuat să dăinuie în istorie, să se întărească şi mai mult…Urmaşii lui Burebista ar fi menţinut Regatul închegat câteva decenii timp în care s-ar fi produs osmoza dintre triburi, s-ar fi închegat foarte trainic, definitiv poporul trac. (mică pauză) Dacă ar fi învins Cezar, pentru că s-ar fi putut întâmpla şi acest lucru, Cezar fiind un strateg strălucit, deşi credem că această posibilitate era mai mică, pământul ţării ar fi fost înglobat în Imperiul roman…În cazul acesta şirul regilor daci s-ar fi întrerupt, nu ar mai fi existat Decebal şi nici confruntarea dintre Traian şi Decebal.
SCENARISTUL: Să rămânem aplecaţi asupra acestei perspective milenare a poporului traco-daco-român…Criminalul care a împlântat sabia în trupul lui Burebista, habar nu avea el ce cumplită, ce mare lovitură le dă tracilor, întregului neam tracic. Habar nu avea el că va schimba pentru totdeauna în rău istoria tracilor, şi a urmaşilor lor pentru mii de ani, că asasinatul făcut de el va condamna neamul tracilor la dispariţie…Asasinul lui Burebista asasinându-l pe regele Burebista, a distrus Marele Regat al tracilor şi a condamnat neamul tracilor la dispariţie. Iată ce poate să însemne, ce poate să facă un simplu gest nesocotit in istorie ! Cum poate duce un simplu asasinat, atunci când este vorba despre asasinarea Conducătorului unui neam, al unui popor, cum a fost Burebista, la dispariţia acelui neam, la modificarea istoriei pe o mare arie geografică. Pentru că în cazul în care Burebista nu ar fi fost asasinat Regatul său s-ar fi consolidat în deceniile următoare, Tracia ar fi devenit o mare Ţară ca India, ca China, acoperind întregul continent european, DĂINUIND ŞI AZI!…
SCENARISTUL : În cazul acesta Europa ar fi fost un Singur popor şi o singură ţară, numită Tracia. În aceasta situaţie Europă fiind un popor şi o ţară, sub conducerea unui singur Monarh, Conductor, nu ar mai fi existat istoria, pe care o cunoaştem, a Europei plină de atât de multe războaie Aşadar destinului unui marea neam, cum a fost neamul tracilor, poate depinde în istorie de o întâmplare, care se transformă în clipă astrală pentru acel neam.
SCENARISTUL : Şi acum să revenim iarăşi la Erou nostru, Marele Preot Deceneu, ca să prefigurăm şi mai bine comparaţia cu Mihai Eminescu, cea mai Mare Minte dată de acest pământ de la Deceneu încoace, cum spune Ovidiu Drimba. (mică pauză. Auzim pe culmile din apropiere o doină dulce cântată din fluier, pe fondul sonor al tălăngilor unor turme. Apoi sunetul tulnicelor se înalţă în văzduh)
SCENARISTUL : Aşa cum se ştie, după asasinarea lui Burebista în ANUL 44. î. e.n. locul său a rămas ca Rege al Tracilor Marele Preot Deceneu…Vai, care deşi a fost un Geniu cultural, religios, educaţional al epocii lui, al antichităţii, lipsit fiind de puterea militară pe care o asigura regele Burebista, care impunea ordinea şi legea în regatul său, n-a mai reuşit să ţină în viaţă Marea Construcţie social-politică şi militară a Regatului Trac pe care o realizase împreună cu regele Burebista….Tendinţa către dezbinare a tracilor, patologiiile denumite de noi egoplasmul, „politicianismul”, atomita, boala atomizării, inteligenţa negativă au făcut ca triburile mărginaşe ale Statului Trac al lui Burebista să se desprindă unul câte unul. Şi astfel tot ce a construit el împreună cu Regele Burebista să se distrugă…Din Construcţia uriaşă a Marelui Regat trac al lui Burebista în câţiva ani n-a mai rămas decât poporul dac, aici pe vatra centrală pe care vieţuim de două mii de ani noi, daco-românii, un popor închegat, aşa cum îl cunoaştem din timpul regelui Decebal…
SCENARISTUL: (suntem din nou, pe locul sacru al cetăţii Burebista. De undeva din adânc de vremuri vine o muzică ancestrală) Ce observăm ? Că o Construcţie social-politică şi militară, o ţară, un popor se clădesc cu greu în ani, zeci de ani, sute de ani, şi numai de către Mari Minţi date de acele societăţi umane, aşa cum au fost regele Deceneu şi Marele Preot Burebista…Vai, dar aceste Construcţii social politice uriaşe, construite cu greu, cu jertfe nenumărate, pot să se prăbuşească într-un timp foarte scurt.
SCENARISTUL : Mai subliniem următorul lucru : Cele două Mari Genii ale anticităţii, Marele Preot Deceneu şi Regele Burebista au putut să realizeze această Cea mai Mare Construcţie social politică a antichităţii din jurul munţilor Carpaţi, în primul rând pentru că au fost genii, şi în al doilea rând pentru că au fost atât de înţelepţi şi de patrioţi, în sensul că şi-au iubit neamul şi pământul strămoşesc, încât au înţeles că trebuie să lucreze împreună în acelaşi sens. (mică pauză) Ei nu s-au luptat între ei pentru putere, cum făceau de milenii Regii Uniunilor de triburi trace, şi Şefii de triburi, încercând să se elimine unul pe altul, ci au conlucrat în acelaşi direcţia, pentru realizarea aceluiaşi Ideal, Creşterea şi dezvoltarea neamului lor, completându-se unul pe altul, ca şi cum ar fi o singură Fiinţă genială. Şi Ei chiar au fost o Fiinţă genială unică aflata la conducerea Regatului trac.
SCENARISTUL : Numai fiind o Fiinţă genială completă, unitară (Burebista era militar şi strateg, conductor, Deceneu era Preot şi Educator, creator de cultură, de viziune asupra omului şi a devenirii lui în viaţa aceasta şi în istorie, a devenirii societăţii lui în istorie) au putut ei să închege această Construcţie social-istorică imensă care a fost Regatul Trac al lui Burebista…(mică pauză) Aşadar, în momentul în care asasinul-asasinii lui Burebista şi-au împlântat sabia în trupul lui, ei da fapt şi-au împlântat cuţitul, spada în Fiinţa Burebista-Deceneu şi în Fiinţa Marelui Regat al lui Burebista. ALTFEL SPUS O DATĂ CU REGELE BUREBISTA A FOST ASASINAT ŞI MARELE PREOT DECENEU. Şi o dată cu asasinarea Preotului Deceneu a fost asasinată Fiinţa Marelui regat al Tracilor.
SCENARISTUL : Pentru că ei, Regele Burebista şi Preotul Deceneu, au fost asemenea aripilor unui Vultur…Vulturul a fost Neamul tracilor, şi el a putut să zboare şi să se înalţe atâta timp cât a avut aripile sănătoase, puternice, şi cât au bătut amândouă aripile împreună…În momentul în care o aripă a fost ucisă, cealălaltă aripă nu a mai putut ţine vulturul în zbor. Asta a făcut asasinul lui Burebista, o dată cu aripa Burebista, el a asasinat şi aripa Deceneu ! Asasinând Marele neam al Tracilor ! Iar neamul trac s-a prăbuşit !
SCENARISTUL : Ce mai vedem ? Mai observăm de asemenea că opera construită de cele două Mari Genii ale antichităţii în zeci de ani a fost distrusă de un criminal nenorocit într-o clipă, în numai câţiva ani…
SCENARISTUL : Am putea să luăm Creaţia lui Burebista şi a lui Deceneu, şi ceea ce s-a întâmplat o dată cu asasinarea lui Burebista ca pe o lecţie, din care noi, poporul daco-român trebuie neapărat să învăţăm. Dar suntem noi, intelectuali poporului daco-român capabili să învăţăm ceva din istorie ? De oamenii politici români, aşa cum au fost ei în ultimul veac nu mai vorbim, pentru că aceştia au ştiut numai să mintă, să fure şi să se îmbogăţească. Ei fiind de fapt unul din Factorii care ai nenorocit în istorie neamul daco-român ! Întrebarea este deci aceasta: va fi capabil poporul român să înveţe ceva din lecţia asasinatului Marelui Rege Burebista, odată ce de două mii de ani a fost total incapabil să înveţe ceva din istorie ? Şi odată ce de două mii de ani a fost incapabil să refacă Marea Construcţie a Regelui Burebista şi a genialului său sfetnic, Preotul Deceneu ?
SCENARISTUL : Şi acum ne vom întoarce din nou la Mihai Eminescu, pentru a vedea şi mai bine de ce este, la rândul lui, atât de mare ca Personalitate şi spirit Creator în istoria acestui pământ încât poate fi comparat cu Marele Preot Deceneu…
SCENA NR 4
SECVENŢA NR 1. CADRU. Suntem pe platoul Bucegilor.. Aparatul de filmat ne redă imagini ale platoului, ale Sfinxului, păsări rotindu-se pe bolta cerească, imagini ale plaiului românesc până la Dunăre. Pe fundal auzim tălăngile turmelor de oi, doina cântată din fluier şi din caval, muzică arhaică.
SCENARISTUL : Să revenim din nou la Tema de la care am plecat, ASASINARE LUI MIHAI EMINESCU. Am văzut de ce este Marele Preot Deceneu una dintre cele mai Mari Personalităţi creatoare pe care le-a dat acest pământ de la ultima glaciaţiune Wurt, adică de acum 10.0000 până azi…El şi regele Burebista sunt într-adevăr Cele mai Mari Personalităţi, cele mai Mari Minţi şi Spirite Creatoare pe care le-a dat acest pământ şi acest neam traco-daco-român de la Începutul istoriei până azi. Pentru că într-o viaţă de om, care la nivelul istoriei nu este de cât o clipă, lucrând împreună pentru neamul lor ei au reuşit să unifice întreaga Lume a triburilor trace, care se întindea pe un spaţiu geografic enorm, organizând această lume conflictuală, agitată şi haotică, ce se autodistrugea, pentru a o transforma într-un Mare Regat şi Stat. Adică într-o Construcţie social-politică şi militară, trainică, raţională, care avea un sens în istorie, în istoria tracilor. Au reuşit ca prin unificarea tracilor să închege Cea mai mare Construcţie statală, socială, militară a Ordinii, a raţionalităţii, a culturii, pe acest pământ din jurul Carpaţilor, una dintre Cele mai Mari Puteri politice şi Militare ale antichităţii, ce putea să facă faţă oricărei primejdii.
SCENARISTUL: Prin aceasta, într-un răstim foarte scurt, lumea tracilor, lume triburilor aflat într-o continuă confruntare şi dezbinare, dintr-o masă haotică de triburi, a devenit peste noapte, aşa cum spuneam, una dintre Cele mai Mari Construcţii sociale şi statale, care se situa pe un nivel de organizare şi dezvoltare superior din toate punctele de vedere vechii lumi tracice dezbinate, aflată în războaie intestine necontenite…Ce au realizat împreună Regele Burebista şi Marele Preot Deceneu este un dintre Cele mai Mari Realizări ale Omului în istorie ! Lucrul acesta s-a întâmplat şi pentru că Dumnezeu făcut ca în aceiaşi perioadă istorică pământul acesta şi neamul tracilor să dea două Mari genii al Istorie care au conlucrat admirabil, un Geniu militar şi politic, Burebista, un strateg genial şi un Geniu religios, spiritual, politic, educaţional, Preotul Deceneu…
Aşa cum spuneam numai două Mari Genii din aceste tipologii, conlucrând puteau să realizeze ce au construit împreună regele Burebista cu Preotul Deceneu…puteau să construiască Marele Regat al tracilor
SCENARISTUL : În cazul în care cei doi nu ar fi conlucrat cu siguranţă nu s-ar fi realizat Marea Construcţie social-politică şi militară care a fost Regatul unificat al tracilor condus de Burebista…Din această Lecţie am putea să tragem această Concluzie cât se poate de logică : în cazul în care, în orice epocă, două sau mai multe genii date de poporul daco-român conlucrează având ca ţel creşterea şi dezvoltarea neamului lor, ei izbândesc cu siguranţă, Opera lor fiind o Mare Realizare în istorie.
SCENARISTUL : Dar dacă am văzut, dacă am înţeles de ce Preotul Deceneu a fost un dintre cele mai mari Minţi date de acest pământ să vedem acum de ce Eminescu este a doua Mare Personalitate Creatoare dată de acest pământ daco-românesc după Deceneu. De ce opera sa creată de el în viaţa aceasta pământeană este nepieritore, aşa cum ne spun Ovidiu Drimba şi G Călinescu, doi Mari Cărturari români. Şi aşa cum ne spune şi filozoful Constantin Noica, cel care îl defineşte pe autorul „Luceafărului” ca fiind „OMUL TOTAL AL CULTURII ROMÂNE. Pentru aceasta o să plecăm de aici de pe platoul Bucegilor, de lângă Sfinx, din nou la Ipoteşti…
SCENARISTUL : CADRU. Suntem din nou la Ipoteşti, pe culmea Luţoaiei, puţin mai sus de Casa memorială. Privirea aparatului străbate până departe panoramând locurile.
Ne găsim acum pe culmea Luţoaei, culme care se înalţă pe costişa, pe panta pe care a fost clădită Casa de Căminar…De aici de pe această culme copilului şi adolescentului Mihai Eminescu i se deschidea în faţa ochilor întreaga panoramă a locului…(mică pauză. Aparatul ne redă panorama locurilor din preajma, Ipoteştilor aşa cum se văd ele de pe c ulme)
SCENARISTUL: Ne interesează deci, şi aceasta de foarte mulţi ani, să cunoaştem în cel mai înalt grad persoana, viaţa şi opera lui Mihai Eminescu. În acest Film documentar însă, aşa cum am spus, ne vom ocupa în primul rând şi mai mult de Asasinarea Marelui om, a Marii Minţi Creatoare care a fost şi care este în continuare Mihai Eminescu. Pentru a desluşi în toată profunzimea lor semnificaţiile, înţelesurile acestui Mare Asasinat din istoria poporului daco-român De la el, de la acest Mare Asasinat, vom porni în demersul nostru ştiinţific, istoric, în Eseul nostru cinematografic, de conştiinţă, de meditaţie asupra destinului Marelui popor traco-daco-român
În acelaşi timp însă acest demers al nostru, deci Filmul documentar despre Asasinarea lui Mihai Eminescu, ne-a deschis noi orizonturi, ne-ai sugerat noi puncte de vedere, ne-a orientat către noi deschideri epistemologice, în a regândi istoria poporului român. Destinul nostru.
SCENARISTUL : CADRU. Coborâm de pe culmea Luţoaiei către Casa Memorială.
De exemplu această temă, acest Motiv al Asasinării lui Mihai Eminescu ne-a dus cu gândul la celelalte Mari Asasinate din istorie poporului daco-român. Ne-a dus cu gândul la trădarea lui Decebal, şi la sinuciderea lui, care trebuie să fi fost o jertfă, cu siguranţă, aşa cum am văzut mai înainte, şi desigur ne-a făcut să medităm asupra unul alt Mare Asasinat din istoria milenară a neamului traco-daco-român. Este vorba despre asasinare regelui Burebista. Am descoperit astfel că Asasinarea lui Mihai Eminescu nu este un Accident, un eveniment singular în istoria poporului daco-român, ci face parte dintr-un Şir de Mari Asasinate din istorie poporului lui Decebal, şi a lui Ştefan cel Mare…Şi că aceste Mari Asasinate din istoria poporului daco-român au o legătură subterană, profundă între ele ! (mică pauză. Auzim clipocitul dulce al unui izvor şi trilurile unei privighetori. Apoi cântecul dulce unui nai, şi sunetul melancolic al cornului) În al doilea rând ne-am gândit să studiem, să cercetăm, dacă aceste mari Asasinate au influenţat destinul poporului daco-român, şi să vedem cum au influenţat acestea mari Asasinate din istoria poporului daco-român evoluţia poporului român, destinul lui, cultura lui, fericirea sau nefericirea lui.
SCENARISTUL : CADRU. Livada de deasupra Casei Memoriale…La picioarele noastre vedem Micuţa Bisericuţă unde sunt înmormântaţi părinţii şi fraţii lui Eminescu.
De ce este Eminescu una dintre cele mai Mari Personalităţi creatoare date de acest pământ, încât prin valoarea creaţiei lui, a operei lui pământeşti, el poate sta alături de Deceneu ? De ce este el un Spirit Creator imens şi etern, cum ne spune G Călinescu, atunci când afirmă că : Eminescu este „cel mai mare poet pe care l-a ivit şi îl va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.
SCENARISTUL : Pentru aceasta este Mihai Eminescu unul dintre cele mai Mari Spirite Creatoare ale poporului daco-român, de când există acest popor în spaţiul carpato-istro-pontic. Pentru că prin Opera sa, prin activitatea sa, prin ideile, judecăţile sale de valoare, prin raţionamentele, prin teoriile şi unghiurile epistemologice deschise de el în aria gândirii şi a simţirii româneşti, prin sentimentele trăite de el, pe care le găsim în Opera sa, el, Mihai Eminescu, are o capacitate uriaşă de a fertiliza gândirea şi simţirea românească, de a o îmbogăţi, de a o re-gândi, de a o re-interpreta, de a o proiecta îmbogăţită în timp. de a o reînnoi. Oprea sa văzută în totalitate este o Uriaşă Uzină vie care produce necontenit spiritualitate, o nepieritoare frumuseţe poetică, o mare capacitate formativ-educaţională prin care ne structurează, ne formează ca oameni, ca tip de sensibilitate, prin care ne îmbogăţeşte sufleteşte, ajutându-ne să evoluăm ca fiinţe umane pe un nivel superior. Ne pune permanent întrebări, ne formulează puncte de vedere, coagulări ideatice, ne dăruieşte noi construcţii teoretice, noi problematizări, noi viziuni filozofice etc. Opera lui produce pentru tot poporul român, pentru toţi românii risipiţi în lumea întreagă, adunându-i astfel la un loc, şi pentru alte miliarde de cititori, poezie, gândire, simţire şi educaţie de cea mai înaltă calitate, de o profunzime şi frumuseţe, vrajă uimitoare.
SCENARISTUL : Opera lui în totalitatea ei, frumuseţe lui morală ca personalitate umană, exemplul lui în istoria şi cultura acestui neam sunt un etalon, sunt un Model neegalat, la care ne referim permanent în timp, produc permanent noi idei, noi informaţii, noi cunoştinţe, deschid noi orizonturi gândirii şi simţirii noastre. Aceasta este cauza şi explicaţia pentru care despre Eminescu şi opera sa s-au scris un număr de cărţi de mii de ori mai multe şi mai voluminoase decât scrierile care ne-au rămas de la el. Aceasta este cauza pentru care vorbim despre el mereu în cultura română, şi vom face lucrul acesta cât va exista acest neam ! Pentru că el este o Uzină vie creatore de cultură şi spiritualitate, de direcţie în simţirea şi gândirea social-politică a acestui popor. Pentru că el şi opera lui au îmbogăţit şi vor îmbogăţi necontenit cultura română, Universul cultural românesc, Fenomenul daco-românesc
SCENARISTUL : El, Mihai Eminescu şi Motivul Asasinării lui Mihai Eminescu ÎN ISTORIA ŞI CULTURA ROMÂNĂ, despre care s-a discutat mult în ultimul timp, şi aceasta datorită unor eminesciologi pasionaţi, intelectuali extraordinari, cărora le mulţumim enorm de mult, ne-au deschis, ne-au modulat, ne-au orientat gândirea şi simţirea, ne-au sugerat Ideea de a ne ocupa de toate celelalte Mari Asasinate din istoria poporului daco-român. De la Asasinarea lui Mihai Eminescu, descrisă, analizată, dezbătută în ultimul timp de către eminesciologi pe mai multe posturi de televiziune, am pornit la realizarea acestui Studiu, a acestui Eseu istoric şi filozofic filmic, a acestui Documentar istoric DESPRE MARILE ASASINATE DIN ISTORIA MULTIMILENARĂ A POPORULUI DACO-ROMÂN.
SCENARISTUL : CADRU. Am coborât în curtea Casei memoriale. Pe fundal auzim cântecele ciocârliilor, clipocitul unui izvor, şi sunetul unui caval acre parcă povesteşte toată istoria neamului românesc .
Nu cumva Asasinarea lui Mihai Eminescu, ne-am întrebat, face parte din Seria de Mari Asasinate din istorie noastră ? Şi dacă este aşa, de ce s-au întâmplat aceste Mari Asasinate în istorie noastră ? Care sunt cauzele, care este raţiunea care au făcut să se producă aceste asasinate, care ar finalitatea pentru care s-au produs ele? Există vreo legătură între ele ? Care este sensul lor în curgerea socială şi istorică a poporului daco-român prin timp ? Ce efecte au avut aceste Mari Asasinate asupra vieţii, a gândirii, a simţirii poporului daco-român ? În ultima instanţă asupra destinului neamului românesc, a fericii şi a nefericirii lui ? Al fericirii sau nefericirii noastre ca fiinţe umane trăitoare pe acest pământ, ca generaţii care ne trecem ca frunza şi ca iarba. (auzim venind de departe tălăngile unei turme de oi, apoi sunetul cornului care ne înmoaie inima şi se va auzi mult timp)
Vedeţi toate aceste Întrebări, tot acest demers epistemologic au plecat de la Tema, de la Motivul Asasinării lui Mihai Eminescu ăn istoria poporului român…Au plecat de la Mihai Eminescu, marele Spirit fertilizator al culturii, al istoriei spiritualităţii daco-româneşti.
SCENARISTUL : CADRUL. Revenim în pridvorul Casei Memoriale Eminescu.
Acest demers ştiinţific, acest Eseu cinematografic începe deci cu Mihai Eminescu, şi începe de aici din locul acesta sfânt, unde ne aflăm acum, Pridvorul Casei Memoriale Mihai Eminescu de la Ipoteşti.
Ţinem să le aducem mulţumirile noastre, pe această cale eminesciologilor care au scotocit şi care au trudit ani de zile prin arhive ca să aducă la lumină mărturiile indubitabile ale Înscenării nebuniei poetului, ale trădării şi Asasinării lui Eminescu. Să-i numim cinstindu-le numele şi să le mulţumim, domnului doctor Ovidiu Vuia, care a demonstrat, fiind medic neurolog, deci specialist în domeniu, cu probe medicale, neurofiziologice indubitabile că Eminescu nu a avut nici lues, nu a fost nici nebun, şi că nebunia lui a fost de fapt o înscenare. Să le mulţumim domnilor profesori Ovidiu Vuia, Nicolae Gergescu, Constantin Barbu, Ion Spânu, Theodor Codreanu…..tuturor eminesciologilor, şi oamenilor de bună credinţă, care sunt interesaţi de Fenomenul Eminescu şi de destinul marelui popor taco-daco-român, care se găseşte probabil acum, la începutul secolului XXI şi al mileniului III, la apusul său. În preziua dispariţiei sale din istorie…

Va urma