„ROMÂNIA NU DUCE LIPSĂ DE PROGRAME POLITICE. ROMÂNIA DUCE LIPSĂ DE OAMENI!”

coja

Zilele trecute a avut loc o nouă întâlnire de lucru cu „forumiştii” care intenţionează să se implice în proiectul LISTA NAŢIONALĂ. Din partea grupului de iniţiativă a participat dl ION COJA. Pe scurt, problemele discutate au fost următoarele:

1. Fiecare participant şi-a prezentat viziunea sa asupra proiectului şi şi-a evaluat posibilităţile de a fi util.

2. S-a precizat faptul că în alcătuirea LISTEI nimeni nu poartă vreo răspundere, morală sau de alt fel, pentru persoanele pe care le recomandă a fi trecute pe LISTĂ. Grija mare va fi când vom alcătui LISTA CANDIDAŢILOR noştri, să nu ne lăsăm înşelaţi de aparenţe.

3. Problema programului politic. S-a pus această întrebare: Care este programul politic pe care îl promovează LISTA NAŢIONALĂ? Domnul A.G. ne-a amintit celebra vorbă a lui C.Z.Codreanu: România nu duce lipsă de programe politice, duce lipsă de oameni.
Ne însuşim această constatare, azi la fel de valabilă ca şi în perioada interbelică. Cu precizarea că propoziţia România duce lipsă de oameni o interpretăm şi o comentăm azi în felul următor:
– lipsa unor oameni de calitate se resimte îndeosebi în rândurile clasei politice, ale guvernanţilor;
– oameni de calitate există în România şi printre românii din emigraţie. Ei trebuie atraşi la activităţi politice;
– clasa politică de după 1945 s-a constituit aproape numai din netrebnici şi incompetenţi, mai ales în perioada 1945-65. După 1990, politica dusă de noii guvernanţi a atras spre viaţa politică mulţi carierişti, certaţi cu legea şi cu Dumnezeu, ne-oameni a căror îndepărtare de la frâiele guvernării se impune ca soluţie salvatoare, sine qua non!
Suntem optimişti în privinţa aceasta, avem convingerea şi dovezi suficiente că printre tinerii din România şi din emigraţie se află suficiente persoane dispuse şi capabile să primenească clasa politică, să o înlocuiască şi să dea un curs normal ţării.

4. S-a decis alcătuirea unui sumar de idei politice, economice şi sociale care să exprime poziţia LISTEI şi a PNDC în peisajul politic românesc. S-au făcut propuneri concrete, punctuale, în acest sens. Sumarul respectiv este în lucru. Aşteptăm şi alte opinii, pe căile de comunicare ştiute.
Mai mulţi colegi au atras atenţia asupra situaţiei demografice, aşa cum rezultă din recentul recensămînt. În programul nostru o politică demografică corectă se înscrie printre priorităţi. S-a propus declanşarea pe Internet a unei vaste acţiuni de conştientizare a tineretului şi a celorlalte componente sociale asupra acestei chestiuni esenţiale. Trebuie exercitată presiune asupra guvernanţilor, să reacţioneze eficient la această mare primejdie care este depopularea ţării.

5. Principala preocupare pentru zilele şi lunile ce urmează sunt alegerile locale din iunie. Avem nevoie de oameni care (1) să candideze, (2) să participe la campania electorală şi (3) să fie observatori la secţiile de vot. De aceea, mai presus de orice altă activitate, identificarea oamenilor pe care să-i implicăm într-un fel sau altul în alegerile locale este esenţială.

6. Avem o strategie pe termen lung. Dar nu are niciun rost s-o punem în discuţie publică înainte de a însemna noi înşine ceva pentru alegători. Pe termen scurt, strategia noastră se poate rezuma în trei cuvinte: oameni, oameni, oameni. Degeaba avem programe impecabile dacă cei puşi să le dea viaţă sunt cu gândul la furat şi la minţit!
În conformitate cu spiritul în care a fost conceput proiectul LISTA NAŢIONALĂ, la întâlnirea de sâmbătă am ajuns la concluzia că sloganul cel mai potrivit cu care să venim în faţa compatrioţilor noştri este vechea vorbă românească: OMUL SFINŢEŞTE LOCUL!
Toată lumea a fost de acord cu această propunere şi putem consemna ca atare faptul că vom candida şi vom activa în viaţa politică a României pentru ca fiecare dintre noi să-şi găsească locul potrivit, care i se cuvine, îl merită şi îl poate onora! Impostorii nu încap pe Lista noastră.
Vom candida sub semnul Crucii aşadar, CRUCEA fiind semnul electoral al PNDC- Partidul Naţional Democrat Creştin, cu deviza OMUL SFINŢEŞTE LOCUL.

7. Suntem preocupaţi să identificăm ONG-urile şi partidele ne-parlamentare cu care putem colabora, grupurile de persoane cu interese şi afinităţi benefice pentru România, fără personalitate juridică. Ne vom adresa în mod special celor care au activat cândva în rândurile unor partide cu vocaţie patriotică desfiinţate între timp de establishmentul politic: Partidul Unităţii Naţionale Române – PUNR, Partidul Democrat Agrar din România – PDAR, Partidul Reîntregirii Naţionale, şi altele. Acestor entităţi culturale şi social-politice, cu vocaţie patriotică, le oferim posibilitatea să acceadă în viaţa politică cu fruntea sus şi cu toată încrederea că nu se vor compromite!
În mod deosebit ne adresăm membrilor şi simpatizanţilor Uniunii Vatra Românească. A sosit momentul ca Vatra Românească, pentru prima oară, să participe cu propria sa listă de candidaţi la alegeri!

8. Recentele numiri din noul guvern ilustrează, după părerea noastră, criza de candidaţi valabili pe care o înregistrează toate partidele parlamentare. Se confirmă astfel, încă o dată, că oamenii serioşi din România nu au nicio tangenţă cu clasa politică, cu gaşca de guvernanţi de ieri şi de azi.

9. Înregistrarea Partidului Naţionalist, alcătuit în jurul Noii Drepte, o aşteptăm cu satisfacţie şi speranţă. După strategia noastră, trebuie organizată o opoziţie puternică faţă de sistemul politic mafiot, fals numit sistem democratic. Este bine să fim mai multe partide, pe aceeaşi poziţie anti-sistem, pe aceeaşi linie de conduită politică. Ştiu că mulţi gândesc că riscăm astfel să fragmentăm şi să slăbim forţele opoziţiei reale. Această aparentă dezbinare trebuie contracarată cu o bună colaborare între partidele noastre. Nota bene: nu ne amăgim în ideea că opoziţia anti-sistem, cu caracter marcat patriotic, naţionalist, va putea să adune la un loc toate partidele ne-parlamentare.

10. Din grupul nostru de iniţiativă fac parte şi câţiva dintre cei mai onorabili basarabeni. Ne punem mari nădejdi în românii din jurul ţării. Mesajul nostru în privinţa lor este simplu: autorităţile din România trebuie să ceară reciprocitate în tratamentul de care au parte românii extranei din ţările învecinate. Ce le dăm noi minoritarilor din România să primească şi românii din Grecia, Albania, fosta Yugoslavie, Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Rusia etc.

Cu urări de bine, ION COJA
Bucuresti, 11 februarie 2012