ION COJA : AVEM PARTID! LISTA NATIONALĂ

coja ion

AVEM PARTID!

Aduc la cunoştinţa compatrioţilor mei voitori de bine pentru această ţară vestea cea bună: la viitoarele alegeri, în ciuda tuturor pronosticurilor pesimiste şi a tuturor manevrelor anti-democratice şi anti-româneşti, veţi avea cu cine să votaţi! De data aceasta, pentru prima oară în ultimele decenii, românii vor găsi pe listele de candidaţi oameni normali şi onorabili, persoane care vă seamănă, pe care chiar dumneavoastră, alegătorii, îi veţi desemna să figureze pe listele de candidaţi!
Lansăm acum, pentru anul de graţie 2012 şi următorii, strategia politică intitulată LISTA NAŢIONALĂ, o strategie imaginată cu ani în urmă, la care lucrăm de mult, dar pe care nu am putut-o aplica până acum deoarece ne-a lipsit principala componentă a acestei strategii: un partid. Un partid serios, necompromis, care să împărtăşească idealurile şi aşteptările dumneavoastră, un partid care să se pună la dispoziţia strategiei noastre.
Am încercat de-a lungul anilor să înfiinţăm un asemenea partid, am încercat pe toate căile, dar nu am reuşit, din motive care includ, alături de greşelile noastre, acte de sabotaj şi diversiune prin care puterea politică a reuşit să ne blocheze drumul, să paralizeze iniţiativa noastră. …La timpul potrivit vom da toate detaliile.
Deocamdată suntem însă în măsură să vă dăm informaţia şi vestea cea mai importantă: Avem partid! Aveţi partid!
S-au găsit oamenii care să pună interesul ţării, interesul acestui Neam, al viitorului nostru în această ţară, mai presus de partid, de ambiţii politice înguste, personale sau de grup. Aceşti oameni, care de 20 de ani menţin în viaţă un partid curat, bine organizat, au înţeles atât intenţiile noastre, cât şi şansele de reuşită, deloc mici, ale proiectului LISTA NAŢIONALĂ, implicându-se ei înşişi în definivarea şi realizarea proiectului!
Partidul de care vorbesc este Partidul Naţional Democrat Creştin – PNDC. Partid înfiinţat în 1991 de domnii OPREA NIŢĂ şi fiul său, dr. HORIA NIŢĂ, o familie de autentici luptători pentru cauza naţională! (vezi www.pndc.com.ro) Acest partid îşi pune la dispoziţia noastră, a Dumneavoastră, dreptul său de a prezenta liste de candidaţi la alegeri, liste pe care dorim să le alcătuim numai împreună cu alegătorii.
Acţiunea noastră se va derula în mare parte pe Internet, care este, deocamdată, singurul instrument de care ne vom putea folosi pentru a contracara monopolul pe care partidele politice şi, în general, forţele anti-româneşti şi anti-democratice l-au pus pe mass media.
Cine suntem noi?
Suntem un grup de iniţiativă al cărui iniţiator şi purtător de cuvînt este subsemnatul ION COJA. Din acest grup fac parte şi domnii OPREA NIŢĂ şi HORIA NIŢĂ. În linii mari spus, grupul nostru este alcătuit din persoane şi personalităţi de orientări politice variate, pe care i-a adunat împreună voinţa de a găsi soluţii viabile pentru salvarea ţării din starea de dezastru naţional la care au adus-o ultimii ani, ai aşa zisei tranziţii. Considerăm că grupul nostru este reprezentativ pentru cele mai importante şi semnificative componente ale societăţii româneşti, pentru structura electoratului nostru. Reprezentativi pentru imensa majoritate de oameni curaţi şi cinstiţi din România!
Pornim de la convingerea că (1) actuala clasă politică nu este reprezentativă pentru potenţialul societăţii româneşti de a face faţă problemelor cu care este confruntată România. Societatea românească nu se recunoaşte în liota de incompetenţi şi impostori din aşa zisa noastră clasă politică! Din Parlament şi din structurile Guvernului!
Pornim de la convingerea că (2) starea de dezastru naţional este însuşi rezultatul urmărit de cei care ne-au guvernat până acum, este opera malefică a unei minorităţi perverse, sperjure, trădătoare de Neam şi ţară, o minoritate a cărei îndepărtare de la pârghiile guvernării se impune cu maximă urgenţă.
Pornim de la convingerea că (3) România se află sub dictatura partidelor parlamentare, a unor structuri mafiote corupte şi iresponsabile, trădătoare de ţară. Luaţi împreună, aceştia alcătuiesc o minoritate fără Dumnezeu, fără suflet, egoistă şi rapace, egal repartizată în toate partidele care s-au succedat pe la guvernare!
Pornim însă şi de la convingerea că oamenii serioşi, demni şi cinstiţi, buni profesionişti, sunt majoritari printre noi. Cei mai mulţi în această ţară sunt oamenii de caracter, oamenii care nu şi-au făcut de ruşine nici familia, nici numele de român, de om! Dimpotrivă!
Problema problemelor este că această majoritate, a oamenilor cinstiţi şi capabili, nu a reuşit până acum să se organizeze, să se structureze şi să dea ea sensul de evoluţie şi de dezvoltare a vieţii social-politice şi spirituale din România.
Proiectul nostru politic urmăreşte acest scop: să edificăm o conştiinţă de sine a acestei majorităţi benefice şi binevoitoare pentru ţară, s-o organizăm ca pe o entitate şi să-i insuflăm încrederea în puterea noastră, a oamenilor serioşi, de a oferi României o alternativă la actuala guvernare. O alternativă în care românii să se recunoască, pe care s-o urmeze şi s-o sprijine cu toată dăruirea.
E timpul ca oamenii de bine din această ţară, indiferent de etnie şi alte particularităţi fireşti, să afle şi să ştie unii de alţii, să afle că ei sunt cei mai mulţi, să-şi unească puterile şi să se pună pe treabă într-un PROIECT NAŢIONAL de salvare şi consolidare a valorilor noastre supreme: identitate etnică inconfundabilă şi suveranitatea naţională inalienabilă!
Aşa cum îi este şi numele, LISTA NAŢIONALĂ încearcă, într-o primă etapă, să facă un soi de recensămînt al concetăţenilor noştri care merită încrederea şi respectul colegilor, al vecinilor, al cunoscuţilor şi implicit, la nevoie, dacă va fi cazul, respectul electoratului. La alcătuirea acestei liste sunt invitaţi să participe toţi românii care s-au săturat să vadă în fruntea noastră tot soiul de infractori, cărora li se potriveşte mai degrabă un loc dincolo de gratii, în spaţii bine păzite, de penitenţă şi de meditaţie forţată la fărădelegile săvârşite.
În principiu, LISTA va fi alcătuită prin schemă piramidală: fiecare membru al grupului de iniţiativă a propus o listă personală, proprie, pe care a trecut numele cunoscuţilor pe care îi consideră demni să figureze pe LISTA NAŢIONALĂ. Fiecare persoană înscrisă astfel pe LISTĂ va fi invitată să facă propria sa listă de propuneri, iar cei propuşi pot fi la rândul lor autori ai unei alte liste de propuneri pentru LISTA NAŢIONALĂ. Şi aşa mai departe!…
Se vor accepta şi auto-propuneri, în condiţii ce urmează a fi precizate prin următoarele circulare, mai tehnice, mai aplicate la realitatea şi acţiunea concretă.
Ne aşteptăm ca pe această LISTĂ să fie înscrişi sute de mii de români. LISTA rămâne deschisă şi ea se completează mereu cu alte propuneri.
Vrem să fim bine înţeleşi: Prezenţa pe LISTA NAŢIONALĂ nu reprezintă un act de voinţă, o opţiune politică a persoanelor înscrise. Nu se pune nici problema de a accepta sau nu să figuraţi pe această LISTĂ. Prezenţa pe LISTA NAŢIONALĂ este doar un semn, din partea concetăţenilor, a cunoscuţilor, că persoana dumneavoastră merită să se bucure de respectul şi preţuirea celorlalţi! De încrederea celorlalţi! Atât şi nimic mai mult!
Insistăm asupra acestei precizări: prezenţa pe LISTA NAŢIONALĂ nu semnifică nimic cu privire la opţiunile politice ale persoanelor respective, nu angajează în niciun fel, într-o direcţie sau alta a eşichierului politic! Ci este semnul că, până la proba contrarie, persoana în cauză este apreciată şi preţuită de alte persoane, aflate şi ele pe LISTA NAŢIONALĂ, ca fiind un om cinstit, corect, priceput, un membru de nădejde al comunităţii noastre naţionale, indiferent de etnie, religie, profesie, stare materială.
Rostul LISTEI NAŢIONALE este ca prin numărul şi calitatea celor astfel „recenzaţi” să căpătăm o imagine realistă asupra potenţialului românesc de a se manifesta în istorie, în lumea de azi şi de mâine! Vom şti astfel pe ce ne putem baza dacă intenţionăm să demarăm o strategie realistă pentru ieşirea din impas şi afirmarea noastră, ca români, în lume, în istorie! Afirmarea noastră ca subiecte ale istoriei, iar nu ca obiecte docile şi neputincioase ale voinţei şi strategiei altora, de peste mări şi ţări!
De câteva decenii bune, ne-prietenii noştri duc o politică subtilă şi vicleană de descurajare a românilor, de defăimare a tot ce este românesc, pentru a vlăgui energiile naţionale, pentru a le împiedica să acţioneze cu toată încrederea în viitor. Anti-românismul este o realitate tristă a zilelor noastre, care trebuie contracarată prin toate mijloacele.
Suntem preocupaţi de declanşarea unei campanii permanente care, în respectul adevărului, să le redea românilor încrederea în propriile forţe şi mândria, satisfacţia că aparţin neamului românesc!
Suntem de asemenea preocupaţi de instaurarea şi întreţinerea unei atmosfere de bună convieţuire, liber consimţită între toate componentele etnice, religioase, sociale sau profesionale din societatea românească, a unor relaţii de cooperare, armonie şi concordie socială, de co-interesare a tuturor cetăţenilor români într-un climat de loialitate reciprocă, de respect şi preţuire a Celuilalt, prin acceptarea senină şi neprecupeţită a îndatoririlor de cetăţean român.
Nu promitem drepturi şi avantaje, căci v-aţi săturat de minciuni şi propagandă. Vă chemăm să conştientizăm împreună care ne sunt îndatoririle, obligaţiile faţă de cei ce vin după noi, faţă de propria noastră demnitate de om! De român! Vă chemăm să acţionăm în consecinţă! Nu pentru privilegii, ci pentru Patrie şi Onoare!
Sigla Partidului Naţional Democrat Creştin este sfânta cruce! Sub acest semn vă chemăm să ne adunăm forţele şi să transformăm România într-o ţară mai frumoasă decât cea pe care au stricat-o şi urâţit-o vînzătorii de neam şi de ţară! Să facem din România un pământ al credinţei în bine, în dreptate, în puterea muncii şi a talentului de a rodi, de a-l face pe om, pe fiecare dintre noi, să-şi valorifice integral potenţialul de creaţie şi făptuire cu care l-a înzestrat bunul Dumnezeu! O Românie în care descurajarea şi combaterea imposturii, a veleitarismului agresiv, a invidiei şi a minciunii să devină politică de stat!

Într-un sens mai restrâns, LISTA NAŢIONALĂ este numele sub care va participa la alegeri alianţa politică constituită în jurul PNDC, alianţă de partide şi ONG-uri cu vocaţie patriotică. În mod deosebit invităm să candideze pe LISTA NAŢIONALĂ persoanele independente politic, care nu vor, cel puţin deocamdată, să se înregimenteze politic, adică candidaţii independenţi pe care actuala legislaţie îi împiedică, practic, să candideze, să aibă un cuvînt de spus în viaţa noastră politică. Or, majoritatea oamenilor de valoare din România s-au ţinut deoparte de clasa politică, considerând, pe bună dreptate, că-i compromite apartenenţa la vreunul dintre partidele care au făcut atât de mult rău ţării, care au făcut de ruşine numele de român, de om!
Pe oamenii de ispravă, cu vocaţie pentru activitate publică, „obştească”, îi invităm acum, sub egida unui partid întru totul onorabil, să se pregătească sufleteşte pentru a accepta povara candidaturii la alegerile locale sau naţionale.
Îi invităm pe toţi românii voitori de bine pentru viitorul nostru românesc să se gândescă cu seriozitate la ei înşişi şi la persoanele cunoscute pentru a identifica, printre colegi, prieteni sau cunoscuţi, persoanele demne să candideze şi capabile, odată alese fiind, să servescă cu devotament şi profesionalism cauza interesului naţional!
Primim propuneri din partea oricui, inclusiv auto-propuneri, iar dacă aceste propuneri satisfac criteriile noastre, candidatura se acceptă! Ne-o însuşim şi o promovăm cu bucurie!
Avem nevoie de sute de candidaţi pentru alegerile parlamentare şi de câteva mii de candidaţi pentru primării! În curând vom demara ACŢIUNEA NAŢIONALĂ, conform PROIECTULUI NAŢIONAL existent, proiect a cărui definitivare aşteaptă sugestii şi propuneri din partea oricui! Alcătuirea LISTEI NAŢIONALE este una dintre priorităţi!
*
Pornim la un drum greu, la o construcţie de lungă durată. Cunoaştem destul de bine dificultăţile cu care ne vom confrunta, ştim bine că se vor ivi şi altele, la care nu ne-am gândit. Dar mai presus de toate ştim bine cât de mult are nevoie ţara de ceea ce ne-am propus să facem! Şi ştim bine şi cât de mare este răul pe care-l vom pricinui tuturor dacă vom da greş, dacă vom rata şansa pe care Istoria ne-o oferă în ceasul al 12-lea. Nu avem nicio scuză dacă nu vom reuşi să fim la înălţimea speranţelor pe care dorim să le stârnim în sufletul românilor, atât de dezorientaţi şi de dezamăgiţi de ce se întâmplă cu viaţa lor, cu ţara lor, cu copiii lor!
Reuşita noastră depinde mult de cei care vor veni alături de noi! Îi primim pe toţi ca pe nişte tovarăşi de drum, ca pe nişte camarazi cu care vom împărţi bărbăteşte greutăţile teribilei încercări care ne aşteaptă. Îi primim ca pe nişte colegi şi prieteni! Ca pe nişte fraţi!
Vom izbândi dacă ne vom pricepe să re-clădim frătia românească, operă la care îi invităm să participe pe toţi compatrioţii, indiferent de etnie, religie, preferinţe politice sau ideologie!
Trăiască România şi toţi cei care îi vor binele!
Doamne, ajută!

Bucuresti, 15 ianuarie 2012

LISTA NATIONALĂ

Ion COJA

Al dumneavoastră ION COJA, în numele colegilor mei, aduc la cunostinta celor interesati primele detalii legate de lansarea proiectului politic intitulat LISTA NATIONALĂ. Acest proiect mizează pe sprijinul concetătenilor nostri care nu au participat în vreun fel, ca autori sau beneficiari, la producerea dezastrului de după decembrie 1989.
Pe termen scurt, scopul urmărit de LISTA NATIONALĂ este ca la viitoarele alegeri să prezentăm electoratului din România o alternativă valabilă, serioasă, la oferta electorală cu care vor veni partidele parlamentare. Anume, ne propunem să prezentăm o listă de candidati care să satisfacă exigentele firesti ale unor alegători responsabili de votul pe care îl acordă cuiva.
Pe termen lung, încercăm să punem bazele unei strategii de supravietuire si reconstructie natională, ne propunem să stimulăm si să organizăm implicarea si participarea la acest proiect a românilor voitori de bine pentru Neam si Tară, a românilor capabili să-si asume un asemenea proiect. Nu sunt putini acei români pe care se poate conta.
În măsura în care candidatii propusi de LISTA NATIONALĂ DE CANDIDATI vor primi votul dumneavoastră si vor ajunge în structurile legiuitoare si executive, ne propunem ca prin acesti reprezentanti si cu sprijinul societătii civile românesti să demarăm operatiunea de (1) asanare a clasei politice, de (2) relansare a economiei românesti si de (3) redobândire a suveranitătii nationale.
LISTA DE CANDIDATI se va alcătui printr-o consultare cât mai largă cu dumneavoastră, stimati concetăteni, pentru a putea înscrie în competitia electorală numai persoane
– cu o bună pregătire profesională, dovedită si recunoscută în propriul mediu profesional;
– persoane de a căror moralitate nu avem motive să ne îndoim;
– persoane sensibile la nevoile comunitătii locale si ale Neamului;
– persoane dispuse si capabile să se dedice intereselor comunitare, nationale.
Vă invităm, stimati compatrioti, să alcătuim împreună LISTA DE CANDIDATI propusi de LISTA NATIONALĂ. Conform unei frumoase traditii, pe această listă de candidati îsi vor afla locul si români, concetăteni de-ai nostri, care apartin unor minorităti etnice. Nu contează etnia candidatilor, dacă sunt „buni români”, adică întrunesc conditiile de mai sus.
În forma ei lărgită, LISTA NATIONALĂ este o listă deschisă, ea va cuprinde un număr cât mai mare, zeci si zeci de mii de persoane, dintre românii pe care se poate conta ca factori pozitivi, benefici pentru societatea românească. Prin alcătuirea LISTEI NATIONALE facem un soi de recensămînt al românilor care se bucură de o frumoasă si bine meritată reputatie, persoane pe care se poate baza PROIECTUL NATIONAL de recuperare a valorilor românesti, de relansare a economiei românesti, de redobândire a suveranitătii nationale, a tot ce am pierdut înainte si după 1990. Înainte de a porni la realizarea PROIECTULUI NATIONAL vrem să stim care este potentialul românesc, care ne sunt puterile.
Identificarea acestor câteva mii, zeci de mii de români de ispravă, o vom face, în principal, cu sprijinul publicului românesc! Cu sprijinul celor care citesc aceste rânduri.
Pornim de la convingerea că încă mai există un potential uman exceptional în România, incluzând si diaspora, românii din statele învecinate. De zeci de ani, am putea spune că dintotdeauna, autoritătile politice ale Tării au evitat ori nu s-au priceput să mobilizeze acest potential uman si să-l valorifice spre binele Neamului si al fiecăruia dintre noi. Ne vom strădui ca LISTA NATIONALĂ să-i înregistreze pe cei mai dotati dintre noi, mai performanti, dispusi să-si valorifice calitătile cu care i-a înzestrat bunul Dumnezeu în beneficiul progresului si al armoniei sociale, al mântuirii noastre ca neam si fiecare în parte.
Îi avem în vedere si pe românii din statele învecinate, din diasporă, de pretutindeni, pentru a fi înregistrati pe LISTĂ. Numărul mare de români care trăiesc în afara granitelor trebuie luat în seamă în orice strategie de dezvoltare a României. Bucurestiul, ca metropolă a lumii românesti, are obligatii mari fată de acesti români. Principala obligatie este să-i sprijinim pe fratii nostri de peste mări si tări să-si păstreze constiinta etnică, de români. Există o legislatie în acest sens, făcută însă de ochii lumii, de mântuială, care nu a produs efectele dorite deoarece propriu zis aceste efecte nu au fost dorite la nivelul guvernantilor, al clasei politice. În momentul de fată, asa zisii reprezentanti în Parlament ai acestor români, nu sunt altceva decât niste complici ai guvernantilor, ai coruptei clase politice. Ei îi reprezintă pe românii din străinătate cam în aceeasi măsură în care suntem noi, cei din Tară, reprezentati prin ceilalti parlamentari.
Este de la sine înteles că pe LISTA NATIONALĂ îsi vor găsi locul si cetătenii români de altă etnie care îndeplinesc criteriile mai sus enuntate. Conform traditiei românesti, orice minoritar fidel si loial statului român, comunitătii locale, este liber să-si conserve si să-si afirme propria identitate etnică, personală sau de grup, fără nicio restrictie alta decât cea impusă de regulile bunei convietuiri, ale respectului reciproc, ale armoniei sociale. Va avea toată sustinerea noastră deoarece noi considerăm că diversitatea stilistică, culturală si spirituală este podoaba cea mai de pret a omenirii. Această diversitate, în cadrul unui stat national, nu subminează unitatea statului, a societătii, a poporului, ci deschide, prin fiecare minoritate, punti de legătură si colaborare a României cu statele asa zis mamă!
Nu ne vom putea salva ca Popor, ca Tară, dacă vom mai tolera impostura, coruptia si minciuna, care au fost atât de larg tolerate si încurajate atât înainte, cât si după 1990, inclusiv la cel mai înalt nivel! E imperios necesar să impunem în constiinta românului cultul profesionalismului si al valorilor morale, spirituale, religia iubirii Patriei si Neamului, ca expresii ale iubirii si ale vrerii celei dumnezeiesti, ca expresii ale Adevărului si Binelui. Pornim la alcătuirea LISTEI NATIONALE si mai ales a LISTEI CANDIDATILOR propusi de LISTA NATIONALĂ, decisi să ne supunem acestor exigente, să le respectăm cu strictete. Nu avem nicio sansă de reusită fără ajutorul celor la care ne adresăm prin aceste rânduri.
Tot cu ajutorul Dumneavoastră dorim să definitivăm un PROIECT NATIONAL, de actiuni si obiective pe care să le propunem concetătenilor nostri. Includem în acest PROIECT NATIONAL atât programe de anvergură, cât si actiunile mărunte, de detaliu, care consolidează orice constructie, dându-i organicitate, farmec si durată. Sperăm să fim pregătiti cu un răspuns corect, multumitor, pentru cel care vine alături de noi si ne întreabă mie ce-mi dati să fac? Nu va pleca cu mâna goală, ci fiecare dintre noi va sti bine că poate să facă ceva important pentru Neam si Tară.
Lansăm această initiativă cu speranta că vom reusi să reaprindem în sufletul toturor românilor lumina si căldura care i-a însufletit pe înaintasii nostri participanti de-a lungul anilor la evenimentele prin a căror însumare a fost posibilă înfăptuirea României Mari. Chemarea noastră se adresează tuturor românilor, de pretutindeni, în mod special celor din Basarabia, cu nădejdea că România Mare se poate înfăptui mai întâi si mai durabil în sufletele noastre, înainte de a se vedea consfintită prin acorduri internationale.
Să nu pregetăm să facem tot ce este în putinta noastră de a făptui. Numai cu această conditie putem nădăjdui la mila si la sprijinul Dumnezeului părintilor nostri!
Doamne, ajută!

Pentru alte detalii, www.listanationala.ro Pentru corespondentă, listanationala@yahoo.com Adresa postală: Ion Coja, Bucuresti, Of.Postal 41, C.P. 30 Bucuresti, sect. 1

CONVORBIRI LĂMURITOARE

Domnule profesor ION COJA, vreau să verific dacă am înteles bine comunicatul dumneavoastră. Doriti să alcătuiti o listă a românilor care ar putea să sprijine un PROGRAM NATIONAL de redresare a Tării. Ati folosit chiar cuvîntul recensămînt. Cum se va manifesta acest sprijin?
Dintre persoanele care vor fi trecute pe LISTA NATIONALĂ vom alcătui LISTA NATIONALĂ A CANDIDATILOR la alegerile locale si parlamentare. Acestia vor candida, foarte probabil, chiar sub titulatura de LISTĂ NATIONALĂ. Vom încerca să alcătuim liste din timp, dând toată atentia propunerilor pe care le vom primi din partea publicului internaut, a altor concetăteni, din partea sindicatelor, a ONG-urilor. Vom anunta din timp numele candidatilor si vom pune în discutia publicului aceste candidaturi. Cu ajutorul Internetului în primul rând vom face cunoscute aceste discutii si concluzia: lista de candidati. Vrem ca alegătorul să stie că orice persoană care este propusă pe LISTA NATIONALĂ DE CANDIDATI este un candidat căruia poate linistit să-i dea votul: acel candidat n-a furat, n-a fraudat, n-a înselat pe nimeni si nici n-o va face ca parlamentar sau ca primar ori consilier!
Concret ce se va întâmpla?
Va fi ca la o constructie piramidală, de tip Caritas sau a unei retele de tip Am way. Suntem un grup de initiativă alcătuit dintr-un număr de circa 50 de persoane. Fiecare dintre noi alcătuieste o listă de persoane, pe care le cunoaste personal în mod direct sau indirect.
Cum adică indirect?
Bunăoară poate să fie vorba de un ziarist pe care îl cunoaste numai din articolele acestuia cât de serios este. Și îl va trece pe lista sa. În medie, să zicem, fiecare dintre noi va face 50 de propuneri. Asta înseamnă că la prima „strigare” s-au adunat 2500 de persoane, de nume, cărora le aducem la cunostintă că au fost înregistrate pe listă ca persoane de nădejde, a căror prestatie socială si profesională merită respectul concetătenilor. Nota bene: nu se pune problema acordului, să accepti sau nu să fii înregistrat pe LISTA NATIONALĂ. E ca la recensămînt. LISTA NATIONALĂ este o listă deschisă, menită să oglindească, în final si în ideal, care este părerea românilor despre ei însisi, care este potentialul uman de calitate al nostru. Alcătuirea LISTEI nu se opreste niciodată. Este un proces continuu, ca si viata. Apar mereu tineri de ispravă, demni de toată încrederea.
Celor 2500 le vom cere o contributie minimă la proiectul nostru: să ne comunice si ei, fiecare, o listă cu persoanele de tinută civică corectă, pe care le cunosc si pe care, la rândul lor, le recomandă pentru LISTA NATIONALĂ. Dacă obtinem de la fiecare o listă cu 20 de nume, LISTA ajunge la circa 50.000 de nominalizări. Dacă facem si a treia strigare, si le cerem si acestora să ne facă niste recomandări asemănătoare, măcar 10 persoane, LISTA trece usor de 500.000 de nume… Fiecare persoană de pe listă rămâne în legătură permanentă cu persoana de care a fost propus pe listă si cu persoanele – dacă e cazul, pe care el însusi le-a adus pe listă.
Puteti da un exemplu, o persoană pe care o veti trece dumneavoastră pe Lista Natională.
Îl voi trece pe domnul Ionel Haiduc. Personal nu ne cunoastem. Dar nu poate lipsi de pe Lista Natională, nu numai pentru că este presedintele Academiei Române! Dacă dînsul va da curs invitatiei noastre si ne va recomanda si alte persoane, va fi foarte bine. Dacă nu va face niciun gest, nu ne va da niciun semn, iarăsi este bine. Este important că un astfel de om ca domnul Ionel Haiduc se numără printre intelectualii de frunte ai Tării si că, prin ce a făcut, a arătat că-i pasă de nevoile Neamului. Îl trecem pe Listă ca să prindem curaj, avem printre noi astfel de oameni! Cu astfel de oameni printre noi, românii nu au cum să piară, asa cum vor unii!
Pe hârtie pare simplu! Unde credeti că se poate bloca această initiativă?
Fac o precizare: acest proiect are sens numai dacă avem un sprijin politic, un partid, prin care lista alcătuită să ajungă în competitia electorală. Am încercat, cu ani în urmă, să înscriem Partidul Vatra Românească, ca punct de reazim al acestui proiect. Am fost împiedicati să mergem până la capăt cu această initiativă. Pur si simplu am fost „blocati la mantinelă”! Dar nu mor caii când vor câinii, oricât ar fi acestia de turbati. Asa se face că până la urmă am găsit partidul cu care să intrăm în acest parteneriat politic sui generis. Este vorba, cum stiti probabil, de Partidul National Democrat Crestin, PNDC. Asadar LISTA NATIONALĂ va participa la alegeri, iar alegătorii, o bună parte dintre ei, vor putea să-si voteze propriii candidati.
Repet: la alegerile din 2012, vom avea candidati în toate judetele, în toate orasele si comunele Tării. Este informatia cea mai importantă pe care pot si tin să o dau!
Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Am încercat să simulăm toate gesturile si diversiunile prin care adversarii nostri ar putea să ne blocheze sau să ne deturneze de la telul propus. Am imaginat solutii si reactii potrivite pentru aceste situatii. Sper să facem fată adversitătilor neasteptate ce se vor ivi.

Cine sunt adversarii dumneavoastră?

Politicienii corupti, cei care se simt cu musca pe căciulă. Dar trebuie spus că proiectul nostru de redresare a Tării nu are ca tintă principală pedepsirea infractorilor care au zburdat până acum în societatea noastră. Posibilitatea de a încălca legea nepedepsit, de a fura si delapida fără să dai socoteală i-a stricat pe multi oameni care nu aveau aplecare spre infractiune. Vina principală trebuie căutată la nivelul celor care au dat aceste legi favorabile pentru fraudatori, pentru hoti, pentru delapidatori. Curătenia trebuie făcută de sus în jos, începând cu clasa politică. Nu va fi o curătenie generală, totală, căci nu e cu putintă asa ceva. Nu sunt adeptul principiului Fiat justitia, pereat mundus.: „Să se facă dreptate chiar de-ar fi să piară lumea!” Acest principiu nu se poate aplica în politică. În politică se merge după principiul Salus reipublicae suprema lex: „salvarea Tării, a Neamului, este imperativul suprem.” .
Din această perspectivă, tinta noastră principală si a oricărui guvern de oameni normali, responsabili pentru faptele lor, trebuie să fie …două: Prima este relansarea economiei, a activitătilor si serviciilor care produc bunuri de consum, care pot fi scoase la vînzare, pe piată. Aceasta va fi prioritatea absolută. Nu este niciun câstig dacă creezi locuri de muncă plătite din buget! Se va reorganiza si învătămîntul din această perspectivă, îndeosebi cel profesional. Vom încerca să fim cât mai eficienti, mai pragmatici. Bunăoară, mă întreb dacă nu s-ar putea aplica si la noi o măsură care s-a luat în mai multe tări atunci când s-a pus capăt unei epoci de coruptie si dezmăt legislativ, juridic: vom oferi conditii convenabile pentru ca românii înstăriti să-si aducă în tară banii depusi în străinătate si să-i investească în proiectele de relansare a economiei. Știm bine că nu toti dintre ei si-au dobândit în mod cinstit averile. Dar vom sta si vom analiza, ce este mai bine pentru Tară ca să iesim din sărăcie. Vom oferi sansa reabilitării, sansa ca banii făcuti în România, indiferent pe ce cale, să fie folositi tot în România. De ce să stea banii aceia în bănci străine si să producă acolo profit, în loc să se întoarcă în România, nu pentru a fi confiscati, ci pentru a fi investiti în activităti garantate de stat?!
Problema vinovătiei, a modului licit în care s-au dobândit aceste averi, n-o vom trata prin măsuri radicale pripite si oarbe. Nu excludem să instituim un moratoriu pe acest subiect, pentru a face ca aceste averi, dobândite în România, să se întoarcă în România pentru a genera prosperitate în România. Pentru a genera productie industrială si agrară, locuri de muncă, contributii sporite la buget, salarii decente, pensii sigure. Identificarea averilor ilicite trebuie să fie lăsată pe seama justitiei, dar numai după ce vom reusi să normalizăm justitia, să o curătim de coruptii din justitie! Asta nu se poate face peste noapte. Ideea principală pentru reforma justitiei: la actul de justitie să participe si societatea civilă. Măcar în următorii zece-cincisprezece ani. Trebuie introdusă institutia juratilor si a altor forme, eventual inedite, imaginate ad hoc, forme de participare a unor reprezentanti onorabili ai societătii civile la împărtirea dreptătii. Juristii, ca profesiune, s-au dovedit incapabili să asigure o justitie corectă. Justitia este o chestiune prea complexă si prea importantă pentru a o lăsa numai în grija magistratilor, a juristilor.
Știu, multi români ar vrea să-i vadă după gratii pe marii fraudatori. Dar trebuie să întelegem că avem de ales între un fraudator arestat si condamnat, a cărui avere rămâne însă în băncile din străinătate, si unul care îsi aduce banii în tară si îi investeste la vedere, în proiecte de anvergură, care contribuie la diminuarea somajului si cresterea PIB-ului. Adică contribuie la salvarea Tării.
România este azi ca o corabie pe cale de a se scufunda. Să ne imaginăm că pe o asemenea corabie, în cală, se află arestati niste răufăcători. Nu-i lasi acolo dacă ai nevoie de mai multi oameni pe puntea corabiei care să asigure manevrele prin care corabia să se salveze. Îi scoti pe criminali din lanturi si îi pui la treabă. Iar după ce salvezi corabia, îi dai pe mâna judecătorului, iar acesta, în sentinta pe care o va da, va tine seama de aportul răufăcătorului la salvarea corabiei!
Marii vinovati nu sunt mafiotii, ci sunt cei care au implementat în România regimul mafiot de după 1990. Justitia, după căderea acestui regim mafiot, trebuie să se exercite mai întâi la nivelul responsabilitătii politice. Iată, unul din marii vinovati, Petre Roman, nu pare că a furat prea mult! Dacă îl judeci pentru averea ilicită s-ar putea să n-ai ce judeca. Dacă îl judeci însă pentru consecintele guvernării sale, inclusiv ca presedinte al Senatului, nu mai are el ani de trăit pentru câtă închisoare ar merita să facă, în conditiile în care nu mai avem pedeapsa capitală pentru trădători si vînzători de tară de teapa lui…
Avem un program, un set de idei de guvernare, le vom face publice în functie de evolutia lucrurilor, a campaniei electorale. Nu este bine să se stie chiar totul despre ideile noastre de guvernare. Le vom face pe toate publice atunci când vom avea posibilitatea de a le aplica.
N-ati spus nimic despre a doua prioritate!
Da, a doua este demararea unui program de redresare a demografiei în România. În colaborare cu guvernul de la Chisinău, vom încerca să concepem o strategie comună! Problema este la nivel european, as zice că afectează în mod deosebit rasa indo-europeană, asa zis albă!… Populatia planetei este în crestere, iar populatia noastră în scădere!… Nu putem accepta! Dar nu putem astepta ca solutia să vină din altă parte. Avem obligatia să asigurăm un spor demografic constant, dar conditionat de două imperative, pe care, din păcate, Ceausescu le-a ignorat în politica sa demografică. Unu: să asigurăm păstrarea si consolidarea statutului de populatie majoritară a românilor, a etnicilor români! Să existe restrictii severe în acordarea cetateniei românesti, de exemplu! Și altele. Deci, ideea este ca românii să rămână net majoritari în România cu orice pret! Repet: cu orice pret! Doi: să asigurăm nasterea de copii cât mai multi în familiile organizate, capabile să le dea acestor copii o educatie si o crestere sănătoasă.
Cred că este un proiect greu de realizat. Intelectualii, dacă fac un copil, încă e bine!
Trebuie stimulente bine gândite. Sigur, alocatia pentru copii trebuie păstrată, dar dacă adaugi la aceasta reduceri la impozit si cresteri la zilele de concediu, conditii mai bune de pensionare pentru părintii cu multi copii, pui capăt situatiei de azi care îi încurajează la procreatie numai pe amărîtii de la marginea societătii, incapabili să tină un servici, pentru care alocatia copiilor este singura sursă de venit! Principiul este simplu: să facă copii cine este în stare să-i crească! Iar societatea trebuie să-i sprijine pe părintii în stare să-si crească copii ca lumea, să le dea cei sapte ani de acasă etc. Evident, un copil care se naste, oriunde se naste, este în aceeasi măsură copilul Tării. Problema este să determinăm nasterea copiilor mai ales în familii responsabile, constiente de obligatiile pe care le are un părinte!
Ne întoarcem la liste. Ce urmează după alcătuirea listelor?
Vom face publice aceste liste pe Internet, cu precizarea apăsată că nu e vorba de persoane care si-au manifestat dorinta să figureze pe listele noastre, care s-au înscris, ci de persoane care au fost înscrise fără a fi întrebate! E vorba doar de persoane pentru care noi ne exprimăm aprecierea si pretuirea, recunostinta. Recunoastem în ei concitadinul de valoare, demn de încrederea celorlalti. Astfel că nu are sens ca cineva de pe listă să ceară să fie scos de pe listă. Prezenta sa pe listă nu înseamnă nici că este de acord cu ce facem, nici că ne sustine. Vor fi scoase de pe listă numai persoanele asupra cărora ne-am înselat, despre care vom căpăta ulterior informatii sigure că nu sunt ceea ce au părut la început.
Persoanelor aflate pe LISTA NATIONALĂ le oferim posibilitatea să participe la realizarea PROGRAMULUI NATIONAL. Adică îi invităm, care poate, care are timp si disponibilitate sufletească, să treacă la actiune propriu-zisă. O componentă esentială a PROGRAMULUI va fi alcătuirea LISTEI NATIONALE DE CANDIDATI si organizarea actiunilor de sustinere electorală a candidatilor LISTEI. Dacă din LISTA noastră cu 4-500.000 de înscrisi vom putea activa 5-10 la sută, asta ar însemna mai multi de o mie de actanti pe judet. Zic actanti, cu un termen mai „filosofic”, dar e vorba propriu zis de activisti politici.

Aveti un Program de actiune?

În linii mari, da. Dar mai este loc si pentru ideile si initiativele noi, venite din partea necunoscutilor care ni se vor alătura. În mare, se cam stie ce ne trebuie, ca tară, pentru a iesi la liman. Ceea ce lipseste este vointa de a salva Tara. Lipseste cu totul la nivelul guvernantilor. De aceea trebuie înlocuiti. Pare simplu, dar, din păcate, acesti guvernanti s-au priceput să scoată o serie de legi prin care să împiedice accesul la putere al fortelor politice oneste, dedicate binelui comunitar. Din partea acestor guvernanti vom avea multe de tras si de înfruntat. Ei nu stiu să joace corect, vor măslui alegerile, vor apela la procedee ilicite. Sunt în stare efectiv de orice ca să nu părăsească puterea. Chiar si de crimă. Nu exagerez! Dar sper că vom reusi să-i demascăm si să-i neutralizăm astfel! În momentul de fată, adică până la toamnă, actiunea noastră va fi chitită pe alegeri. Degeaba stii ce e de făcut dacă nu esti la guvernare!… Sau măcar în Parlament!
Spuneti-mi, ce se întâmplă dacă o persoană care află de initiativa dvs ar dori să vi se alăture, adică să se autopropună pe LISTA NATIONALĂ, eventual să alcătuiască o listă proprie pe care s-o adauge la Lista Dvs.
Sper să fie cât mai multi care să actioneze din proprie initiativă, să nu astepte să ajungă la fiecare invitatia noastră. Îi astept să ia legătura cu noi, prin telefon sau, mai simplu, pe internet. Și primeste toate lămuririle de care are nevoie. În principiu, poate demara si singur alcătuirea LISTEI cu persoanele pa care le poate avea în vedere. Iar apoi ia legătura cu noi.
Deocamdată atât. Pe măsură ce vom veni cu comunicate noi, mai vorbim. Tot asa, lămuritor!
La ce se va referi următorul comunicat?
Probabil la PROGRAMUL NATIONAL, la felul cum, cei doritori, se pot implica în actiuni si activităti din acest PROGRAM. Nu vrem să repetăm greseala făcută atunci când s-a înfiintat Vatra Românească. Veneau oamenii buluc să se înscrie, iar după ce le treceam numele în catastif si le dădeam o legitimatie, oamenii ne întrebau: Și acum ce-mi dati să fac? Ce facem? …Iar noi nu le puteam răspunde decât prin Mergeti acasă si vă dăm noi un telefon… Răspuns profund neserios, de oameni care se află-n treabă fără niciun folos. De data aceasta va fi altfel!

Cum puteti fi contactati?

Pe internet, pe site-ul www.ioncoja.ro sau www.pndc.ro se vor găsi texte lămuritoare, inclusiv doctrinare. Vor putea fi accesate la rubrica intitulată LISTA NATIONALĂ de pe aceste site-uri. Se poate intra si pe www.listanationala.ro, care este un site în reorganizare, pe acest site veti găsi deocamdată numai textele de ultimă oră.
Pentru corespondentă, ionzcoja@yahoo.com sau listanationala@yahoo.com
Adresa postală: Ion Coja, Oficiul postal 41, CP 30, Bucuresti, sect.1

A consemnat Petre Burlacu